Monday, March 10, 2014

ပေလာင္ ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး - P.S.L.F ၏ ရွင္းလင္းခ်က္

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

လက္ဖက္ လုပ္ငန္းျဖင့္အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းျပဳေနသည့္ တအာင္း ျပည္သူ လူထု အေပၚ
ပေလာင္ ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး - P.S.L.F ၏ ရွင္းလင္းခ်က္

၁၀ ရက္၊ မတ္လ၊ ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္။                                                      ထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္။ဝဝ၅§၀၅§ဌနခ-၁၄
၁။ တေပါင္းလ မွစတင္၍ လက္ဖက္ေ တာင္သူ တအာင္း မိဘျပည္ သူတို႕ မိရိုးဖလာ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း အျဖစ္ အားထားရ သည့္ ေရႊဖီခ်ိန္ လက္ဖက္ရာ သီေရာက္ ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေရႊဖီလက္ဖက္ ရာသီတြင္ တအာင္းမိဘျပည္ သူမ်ား ေမွ်ာ္ လင့္ေတာင့္ တထား သည့္အတိုင္း လက္ဖက္ မ်ား လိႈင္ လိႈင္ဖူးေ၀ ထြက္ရွိၿပီး၊ သင့္တင့္မွ် တ တည္ၿငိမ္ သည့္လက္ ဖက္ေစ်းကြက္ ကိုထိန္း သိမ္းရရွိႏိုင္ ပါေစေၾကာင္း ပေလာင္ျပည္ နယ္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦးမွ ဆုမြန္ေကာင္း ပို႕သလိုက္ ပါသည္။

၂။ ေဒသခံတ အာင္းမိဘျပည္  သူအမ်ား စုမွ လက္ဖက္ လုပ္ငန္းျဖင့္ အဓိက အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းျပဳ ရသည့္ ေရႊဖီခ်ိန္ လက္ဖက္ ကာလတြင္ ခ်ိန္ကိုက္ၿပီး တအာင္းေဒ သအတြင္း သို႕ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ မွနဂို လႈပ္ရွားေန သည့္ စစ္တပ္မ်ား အျပင္ ထပ္မံ၍ တပ္မ (၇၇) ႏွင့္ (၈၈) တပ္ဖဲြ႕ အင္အား မ်ားကို ပါ ေစ လႊတ္ ၿပီး ထိုးစစ္ အရွိန္ျမွင့္ လႈပ္ရွား လာပါသည္။ ျမန္မာ အစိုးရသည္ ယခင္ အတိတ္ သမိုင္းတြင္ လည္း တအာင္း လူမ်ဳိး ကိုႏွိပ္ကြပ္ေခ် မႈန္းရန္ အတြက္ ေရႊဖီ ခ်ိန္ လက္ ဖက္ရာသီ တြင္ ထိုးစစ္ဆင္ အၾကပ္ ကိုင္ ဒုကၡေပး သကဲ့သို႕ ယခု အခ်ိန္တြင္ လည္းဆက္လက္ ၿပီးဖိအား အမ်ဳိး မ်ဳိးေပးေနျခ င္းျဖစ္သည္။
၃။ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္ လွန္ေရး တြင္ ရဟန္း သံဃာေတာ္ မ်ားကို ရက္ရက္ စက္စက္ သတ္ျဖတ္ ခဲ့သည့္ ထိုတပ္မ (၇၇) တပ္ဖဲြ႕ တို႕သည္ မိမိတို႕ တ အာင္းေတာင္ေပၚေဒ သရွိ ေဒသခံ လူထုအား ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ပစၥည္း ဥစၥာမ်ား အတင္း လုယက္ ယူငင္ဖ်က္ ဆီးျခင္း၊ လူေနေက်း ရြာမ်ား အတြင္း လက္နက္ၾကီး မ်ားပစ္ သြင္းျခင္း၊ တိုက္ပဲြ ဖန္တီးျခင္း အစရွိ သည့္ လူ႕အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္ မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေန ၾကပါသည္။
၄။ တအာင္း အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ T.N.L.A သည္ ထိုးစစ္ ဆင္လာ သည့္ ျမန္မာစစ္ တပ္ဖဲြ႕ကို ခုခံကာ ကြယ္ရန္ အတြက္ ခုခံေျပာက္ က်ားစစ္ နည္းဗ်ဴဟာ ကိုသာ က်င့္သံုး လွ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာ တပ္ဖဲြ႕မ်ားအေပၚ ထိုးစစ္ ဆင္ျခင္း လံုးဝ မရွိပါ။ ယခု ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္လေ က်ာ္ကာလ အတြင္းတြင္ ပင္တိုက္ပဲြ ထိေတြ႕မႈ အၾကိမ္ ၃၀  ေက်ာ္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ပါသည္။
၅။ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ထိုးစစ္ မည္မွ် ပင္ျပင္း ထန္ေစ ကာမူ T.N.L.A တအာင္း မေတာ္ကို ေရႊဖီခ်ိန္ ကာလ အတြင္း လက္ဖက္ လုပ္ငန္း မွီခိုလုပ္ ကိုင္ သည့္ ေဒ သမ်ား တြင္ သြားလာ လႈပ္ရွားျခင္း၊ တိုက္ပဲြျဖစ္ ပြားျခင္းမ်ား အတတ္ႏိုင္ ဆံုးေရွာင္ ရွားၾကရန္ အေလး အနက္ ညႊန္ၾကား ထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လက္ဖက္ လုပ္ငန္းကို အဓိက မွီခိုအား ထားေနၾက ရသည့္ တအာင္း မိဘျပည္ သူမ်ား၊ လက္ဖက္   လုပ္ငန္းျဖင့္ မွီခို လုပ္ကိုင္ေန သူမ်ားအား လံုး ေရႊဖီ လက္ဖက္ ရာသီ တြင္ စစ္မက္ျဖစ္ ပြားမည့္ အေရးေၾကာက္ ရႊံ႕မႈ မရွိဘဲ ကိုယ္စိတ္ လံုၿခံဳမႈ ရွိစြာျဖင့္ မိမိတို႕၏ လက္ဖက္ လုပ္ငန္းကို လြတ္လပ္ေအး ခ်မ္းစြာ လုပ္ ကိုင္ၾက ပါရန္ ပေလာင္ျပည္ နယ္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး အေနျဖင့္ ေလးစား စြာ ရွင္းလင္း တင္ျပ အပ္ပါသည္။

 ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး - P.S.L.F/T.N.L.A

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။