Monday, December 9, 2013

RCSS/SSA ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္ဆစ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

(Mizzima)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္တြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား သည္ အဓိက ပါ၀င္ပတ္ သက္မႈရွိေန သည္။ လက္ရွိတြင္ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ ၏ အေျခခံ အက်ဆံုးႏွင့္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ အခ်က္ တစ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံ လံုး အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရး ထိုးမႈကို ယခုႏွစ္ အတြင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ လ်က္ရွိၿပီး ႏွစ္ဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ မူၾကမ္းမ်ားလည္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကပါ၀င္မႈရွိေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားထဲမွ တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ / ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) ၏ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို သိရွိရန္ မဇၩိမက RCSS/SSA ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ လြယ္တုိင္းလ်န္းေဒသကို သြားေရာက္ကာ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရြက္ဆစ္ႏွင့္ သီးသန္႔ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းထားသည္။


ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လိုင္ဇာမွာ ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္ကေန ႏုိ၀င္ဘာလ ၂ ရက္ထိ က်င္းပခဲ့တဲ့ တုိင္းရင္းသားအားလံုး ပါ၀င္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ RCSS က လက္မွတ္မထိုးခဲ့ဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္ပါလဲ။
ဒီေဆြးေႏြးမႈရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ဒီဘက္ကသြားတာက အပစ္အခတ္ရပ္စဲဖုိ႔ ေဆြးေႏြးၾကဖုိ႔ သြားတာေပါ့။ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ ထြက္လာတာက ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လက္မွတ္မထိုးေသးတာပါ။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္တာဆုိရင္ေတာ့ လိုင္ဇာေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ မၿပီးႏိုင္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုေတြအားလံုးရဲ႕ ဆႏၵေတြကို ေတာင္းခံဖုိ႔ လိုအပ္ပါမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လက္မွတ္မထိုးခဲ့တာ ပါ။

RCSS ရဲ႕သေဘာက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးၿပီးမွ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမယ္။ ဥပမာ KIO တို႔လို ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးၿပီးမွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမယ္ဆုိတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆုိလိုတာလား။
RCSS နဲ႔ KIO ရဲ႕ အေျခအေနက မတူဘူးေပါ့။ RCSS ဘက္က ဘယ္လိုလဲဆုိေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ အစိုးရဘက္က ခ်ထားတဲ့လမ္းစဥ္အတုိင္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၾကမယ္၊ ပထမတစ္ခ်က္။ ဒုတိယကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ေတြကို ေဆြးေႏြးၾကမယ္။ တတိယတစ္ခ်က္ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးၾကမယ္။ ဒီသံုး ခုေပါ့။
KIO နဲ႔က အပစ္အခတ္မရပ္စဲဘူးဆုိတာ ၁၉၉၈ တုန္းက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို ဆြဲကိုင္ထား တာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတို႔ အပစ္အခတ္မရပ္စဲခ်င္တာ။ သူတို႔ဘက္က အမွားေတြမလုပ္ခဲ့ဘူး။ တပ္မေတာ္ဘက္က အမွားေတြ စလုပ္ခဲ့တယ္ေပါ့။ တုိက္ပြဲေတြ ဆင္ႏဲႊခဲ့တယ္။

အစိုးရဘက္က ထုတ္ထားတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၁၆ ခ်က္ကို သေဘာထား ဘယ္လိုရွိလဲ။
တုိင္းရင္းသားေတြဘက္က မူေဘာင္ေတြကို WGEC (တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕) ဆုိတာကေန ေလွ်ာက္ထားတာရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဘက္ကေန ေပးလာတဲ့ မူ ေဘာင္ကို ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ သေဘာမတူႏုိင္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ ဖို႔အတြက္ မူေဘာင္ထဲမွာ ဘယ္လိုဆုိထားလဲဆိုေတာ့ လက္နက္ေတြကို စြန္႔လႊတ္ရမယ္ေပါ့။ အဲဒီအ ခ်က္ကို လက္မခံႏုိင္ပါဘူး။ သေဘာမက်ဘူးေပါ့။

အခုလို ကြဲလြဲမႈေတြက ဘယ္လိုအခက္အခဲ အတားအဆီးျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ထင္ပါလဲ။
အကယ္၍ အစိုးရဘက္ကနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က သူတို႔ခ်ထားတဲ့မူေဘာင္ကို လက္ခံၿပီးေတာ့ ျပန္ၿပီး ေတာ့ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆုိရင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးက ပ်က္စီးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ပြဲေတြလည္း ထပ္ျဖစ္ဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ဖုိ႔ နီးကပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏွစ္ဖက္ကြဲလြဲခ်က္ ေတြရွိေနေတာ့ ဥကၠ႒အေနနဲ႔ အစိုးရကို ဘယ္လိုမ်ား အႀကံျပဳခ်င္လဲ။
ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ MPC ဘက္ကိုလည္း အႀကံျပဳထားတာတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြကိုလည္း အႀကံၪဏ္ ေပးထားတယ္။ ဘယ္လိုအႀကံၪာဏ္လဲဆုိေတာ့ သမၼတလိုလားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိေတာ့ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္း ၿပီး အေလွ်ာ့အတင္းေတြ လုပ္မွရမယ္ေပါ့။
အဘက္ဘက္က ဆက္ၿပီး တင္းမာေနမယ္ဆုိရင္ တုိက္ပြဲေတြက ဆက္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေနဦးမွာပါပဲ။ ျပည္ တြင္းစစ္ကလည္း ႏွစ္ ၆၀ ၾကာလာခဲ့ၿပီ။ ဘာမွထူးျခား တိုးတက္မႈဆိုတာမရွိဘူး။ အကယ္၍ ဆက္ၿပီး တင္းမာေနဦးမယ္ဆုိရင္ တိုက္ပြဲက ဆက္ျဖစ္ေနဦးမယ္။ ဘယ္အခ်ိန္အထိ ဆက္ျဖစ္မယ္ဆုိတာ မသိႏုိင္ ဘူး။

စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ဆိုတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္႐ံုအျပင္ တျခားဘာေတြလုပ္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါလဲ။
ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတခ်ထားတဲ့ လမ္းစဥ္ေတြအတုိင္းဆက္ လုပ္ရင္လဲျဖစ္ႏုိင္တယ္။ သမၼတက ပထမဆံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲၾကမယ္။ ၿပီးတဲ့အခါမွာ ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္ ေတြ ဆြဲၾကမယ္။ ၿပီးတဲ့အခါက်မွ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးၾကမယ္ေပါ့။ အဲဒါဆိုရင္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ သူ႔ဟာသူ ျဖစ္လာမွာေပါ့။

အဲလို အစိုးရရဲ႕ခ်မွတ္ထားတဲ့လမ္းစဥ္ကို RCSS အေနနဲ႔ သေဘာတူညီမႈရွိပါသလားရွင္။
လက္ခံပါတယ္။ MPC နဲ႔ စၿပီး ေဆြးေႏြးထဲက ဒီလမ္းစဥ္ေတြကို လက္ခံတယ္လို႔ ေျပာထားၿပီးသားပါ။

ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္မွာဆုိရင္ အစိုးရနဲ႔ RCSS တို႔ ပဏာမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူထားတာဆိုရင္ ႏွစ္ ႏွစ္ျပည့္ၿပီ။ ဒါေပမ့ဲ သေဘာတူညီမႈရရွိထားတဲ့အခ်က္ေတြထဲက ႏွစ္ခ်က္ကိုသာအေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေသးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုလို အေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးတာေတြ မ်ားေနေတာ့ ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါလဲ။
ထပ္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ နားလည္မႈေတြ ကြဲလြဲေနတာေတြကို သေဘာထားခ်င္း မတူ တာေတြကို ျပန္ၿပီး ေဆြးေႏြးဖုိ႔ လိုအပ္တယ္။ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတာက အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္ေနတာ ထက္ ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ အကယ္၍ ျပန္ၿပီးေတာ့ မေဆြးေႏြးၾကဘူး။ အင္အားသံုး ေျဖရွင္းေန မယ္ဆုိရင္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးေပါ့။ ႏွစ္ ၆၀ ျပည္တြင္းစစ္ကလည္း မၿပီးေသးဘူး။ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း တုိင္းရင္းသားဘက္ကို မေခ်မႈန္းႏုိင္ဘူးေပါ့။ တုိင္းရင္းသားကလည္း တပ္မေတာ္ကို မႏုိင္ဘူး။ ဆိုးက်ဳိး က ျပည္သူေတြပဲ ခံစားရတာ။ အဲေတာ့ ေဆြးေႏြးမႈက ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ လမ္းစဥ္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆုိရင္ေရာ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြကို အဓိကထားသင့္ပါလဲ။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာထားတဲ့ စကားေတြကို သတိရတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရခ်င္တယ္ဆုိရင္ ေခါင္းေဆာင္ကစၿပီးလုပ္ရင္ တစ္ခါတည္း အလြယ္တကူနဲ႔ ရႏုိင္တယ္။ ေခါင္း ေဆာင္ဆုိတာ အာဏာရွိတဲ့သူေပါ့။ သူတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္လိုခ်င္တယ္။ တကယ္ရေအာင္ လုပ္မယ္ဆုိရင္ တစ္ခါတည္းပဲ ၿပီးသြားမွာေပါ့။ အခက္အခဲေတြ ဘာမွ မရွိဘူးေပါ့။ အကယ္၍ သူတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္မလိုခ်င္ဘူး။ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ၊ ျပႆနာေတြ ရွာေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးက ရႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာ ရၿပီးသြားမယ္ဆုိရင္ RCSS အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ဳိး ရပ္တည္သြားမလဲ။
ဖက္ဒရယ္၊ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ျပ႒ာန္းခြင့္ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အဲဒါလမ္းစဥ္ေတြ ရွိထားတာေပါ့။ ဒီလမ္းစဥ္ေတြအေပၚမွာ ရပ္တည္သြားမယ္။ ဒီသံုးခ်က္သာ ရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။

ဆုိလိုတာက RCSS အေနနဲ႔ အခုလို တပ္အေနနဲ႔သြားမလား၊ ပါတီႏိုင္ငံေရးသြားမလား၊ စီးပြားေရး နဲ႔တြဲၿပီး ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။
အကယ္၍ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ RCSS ကလည္း ဒီ RCSS အ တုိင္း ရပ္တည္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ဖက္ဒရယ္လမ္းစဥ္အတိုင္း အားလံုးဟာ အတူတူ သြား ၾကရမွာေပါ့။

RCSS ဥကၠ႒အေနနဲ႔ ဒီဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဆုိတာ ျဖစ္လာဖို႔ ယံု ၾကည္လား မသိဘူး။
အဲဒီကိစၥ လြယ္တဲ့ကိစၥမဟုတ္ဘူး။ ဒီဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ ျဖစ္လာဖုိ႔ဆုိတာ တုိင္းရင္းသားဘက္က ေခါင္းေဆာင္ေတြ တပ္မေတာ္ဘက္က တပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၾကမွ ျဖစ္ႏုိင္မယ့္ကိစၥပါ။ အခုက တပ္မေတာ္ဘက္ကေရာ၊ တုိင္းရင္းသားဘက္ကေရာ ယံုၾကည္မႈအားနည္းေနတယ္။ အခုက ယံု ၾကည္မႈေတြ တည္ေဆာက္ဖုိ႔က အရမ္းႀကီးလိုပါတယ္။ ဒီဖက္ဒရယ္ဆုိတာ အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစည္းၿပီးေန ထုိင္ဖို႔ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အခုက ေပါင္းစည္းမႈမျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ဒီဖက္ဒရယ္ဆုိတာ မျဖစ္ လာႏုိင္ဘူးေပါ့။ အခုတပ္မေတာ္ရဲ႕ ရပ္တည္မႈအေျခကို မူတည္ၿပီးေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ တပ္မေတာ္၊ ဖက္ဒရယ္ရဲ႕ တပ္မေတာ္ဆုိၿပီး ျဖစ္လာဖုိ႔ဆုိတာ မလြယ္ကူဘူး။ အကယ္၍ ဒီဖက္ဒရယ္ တပ္ မျဖစ္လာရင္၊ တစ္ဖက္ကလည္း အခ်င္းခ်င္း အေလွ်ာ့ေပးၿပီး ေဆြးေႏြးၾကဖုိ႔ အ၀င္အထြက္ေတြလုပ္ ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတာ မၿပီးၾကဘူးဆုိရင္ ဒီစစ္ပြဲေတြက ဆက္ျဖစ္ဖုိ႔မ်ားတာေပါ့။

တကယ္လို႔သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္လာမယ္ဆုိရင္ နယ္ေျမခြဲေ၀မႈ၊ စီးပြားေရးခြဲ ေ၀မႈ စတာေတြအတြက္ ဘယ္လို စဥ္းစားထားတာ ရွိပါသလဲ။
အကယ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ေပၚ ေရာက္လာၿပီ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ စီးပြားေရး ကိစၥကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္ကေန လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္သြားရမယ့္ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္သာ ေရာက္သြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ထူးျခားတဲ့ အခြင့္ အေရးရသြားဖို႔ဆုိတာ မလိုေတာ့ဘူး။ လူတန္းစားအသီးသီး ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ တစ္သားညီတည္း ရရ မယ့္ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈနဲ႔ သယံဇာတခြဲေ၀မႈ ကိစၥရပ္ေတြမွာ တုိင္းရင္းသားအေရးေတြနဲ႔ ဘယ္လိုျဖစ္ေစခ်င္ လဲရွင့္။
အေရးႀကီးတာက စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ အရဆုိရင္ အာဏာေတြ ျပည္သူေတြကို ခြဲေ၀ေပးရမယ္။ အခုအေျခအေနက ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ မျဖစ္ေသးဘူး။

ဘိန္းအစားထုိးသီးႏွံစိုက္ဖို႔၊ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူေတြရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥေတြ ဘာေတြ လုပ္ေပးဖုိ႔ စီ စဥ္ထားတာ ရွိလဲရွင့္။
မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ဖုိ႔ဆုိတာ တပ္မေတာ္ဘက္ရယ္၊ အစိုးရဘက္ရယ္ ေနာက္ၿပီးေတာ့ RCSSဘက္ ရယ္ ပူးေပါင္းဖို႔က တအားႀကီး လိုအပ္ေနတယ္ေပါ့။ သူတို႔က မပူးေပါင္းဘူးဆုိရင္ ဒီကိစၥက လြယ္လြယ္ ေလးနဲ႔ ျဖစ္လာမယ့္ ကိစၥမဟုတ္ဘူး။ အကယ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အစိုးရဘက္က RCSS ကုိ မပူးေပါင္း ဘူးဆုိရင္ RCSS က လမ္းစဥ္သံုးခု ရွိတယ္။ RCSS ရဲ႕ လုပ္ႏုိင္တဲ့အေျခအေနနဲ႔ ပထမတစ္ရပ္ကေတာ့ ဘိန္းေတြစြဲေနတဲ့သူေတြကိုေခၚၿပီး ျဖတ္ေပးမယ္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္က ဘိန္းစိုက္ေနတဲ့ ျပည္သူလူထုေတြ ကို အစားထုိးသီးႏွံ စိုက္ပ်ဳိးေပးဖုိ႔။ တတိယအခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူလူထုေတြကို အသိဗဟုသုတေတြ မွ် ေ၀ေပးဖုိ႔ဆုိတဲ့ လမ္းစဥ္သံုးရပ္အေနနဲ႔ RCSS လုပ္ႏုိင္တယ္ေပါ့။

ေနာက္အဆင့္ေတြကို ဘယ္ေလာက္ Target ထားၿပီးလုပ္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားလဲရွင့္။
ခုနကေျပာထားတဲ့ လမ္းစဥ္သံုးခ်က္က RCSS လုပ္ေနတဲ့ လမ္းစဥ္ေတြ အခုထိ လုပ္ေနေသးတယ္။ ဒါ ေပမဲ့ ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥရပ္တစ္ခုက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ တပ္မေတာ္က အတားအဆီးေတြရွိတယ္ေပါ့။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း သီေပါ၊ ေက်ာက္မဲနဲ႔ ေနရာအႏွံ႔ပါပဲ။ ဒီမိုးနဲအထိ။ ဒါေပမဲ့ ဒီနယ္ေျမနယ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘိန္းႏွိမ္နင္းဖို႔ လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ RCSS က စစ္တပ္ေတြရွိ တဲ့နယ္ေျမမွာ လုပ္ရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္ဘက္က အေႏွာင့္အယွက္ေတြ ရွိတယ္ေပါ့။

အခုလက္ရွိမွာေရာ RCSS အေနနဲ႔ ဘယ္လို ရပ္တည္ေနတယ္ဆုိတာ သိခ်င္ပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလာမယ္ဆုိရင္ ဒီကိစၥေတြက ဒုတိယအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ သိပ္အေရး မႀကီးဘူး။ သိပ္အေရးႀကီးလိုအပ္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာ ရမယ္ဆုိ ရင္ ဒီကိစၥေတြက သူ႔အလိုလို ျဖစ္လာမွာေပါ့။
အခုကေတာ့ RCSS ရပ္တည္မႈက ဘယ္လိုလဲဆုိေတာ့ ျပည္သူလူထုက အခြန္ေကာက္တာေတြ ရွိပါ တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လုပ္တာေတြ ရွိတယ္ေပါ့။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတဘက္က ခ်ေပးတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္တဲ့အတြက္။ အခြန္ ေကာက္တယ္ဆိုတာ ရွမ္းျပည္ထဲမွာေကာက္တဲ့ အခြန္ပဲရွိပါတယ္။ တျခား ျပည္နယ္ထဲမွာ ေကာက္တာ မရွိပါဘူး။

ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ရပ္တည္တယ္ဆုိတာ ဘယ္လိုမ်ဳိးလဲ မသိဘူးရွင့္။
ကုန္သြယ္မႈေတြလုပ္တာေပါ့ေနာ္။ ျပည္သူတစ္ေယာက္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းအတုိင္းပဲ ဒီ RCSS ကလည္း လုပ္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရွိတယ္ေပါ့။ ရန္ကုန္-မႏၱေလးအထိ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္တဲ့ ကိုယ္စား လွယ္ေတြ ရွိတယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥရပ္ေတြက ဖြင့္မေျပာရတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ ျဖစ္ေနတာေပါ့။

ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈေတြ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥေတြမွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ ပါ၀င္ပတ္ သက္မႈရွိတယ္လို႔ ေ၀ဖန္မႈေတြရွိေနတဲ့အေပၚ ဥကၠ႒အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ား ေျပာခ်င္လဲ။
ဒီကိစၥအတြက္ RCSS အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္နဲ႔ အစိုးရဘက္ကို လက္လွမ္းၿပီး ပူးေပါင္းဖုိ႔ ေတာင္းဆုိ တာေပါ့။ အကယ္၍ RCSS အေနနဲ႔ ဘိန္းကိစၥနဲ႔ပတ္သက္မယ္၊ ၀င္႐ႈပ္မယ္ဆုိရင္ အစိုးရနဲ႔ သမၼတဘက္ ကို ပူးေပါင္းဖို႔ လက္လွမ္းမွာ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ အကယ္၍ ဒီဘိန္းကို ကုန္သြယ္မယ္၊ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အစိုးရကို လက္တြဲဖုိ႔၊ ပူးေပါင္းဖုိ႔ မလိုအပ္ဘူးေပါ့။ စီးပြားေရးနဲ႔ ေငြေၾကးကိစၥနဲ႔သူေဌးျဖစ္ တယ္ဆုိတာ ဒီဘိန္းကိစၥတစ္ခုတည္းနဲ႔ မဟုတ္ဘူး။ တျခားကိစၥေတြနဲ႔ သူေဌးျဖစ္လာတဲ့သူေတြလည္း အမ်ားႀကီး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွာလည္း စီးပြားေရးလုပ္ႏုိင္တဲ့ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါ တယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။