Tuesday, December 10, 2013

KNPP ၏ သံုးလပါတ္ ျပန္လည္ သံုးသပ္သည့္ အစည္းအေ၀းသည္ ထူးမျခားနားေသာ အေျခအေနျဖင့္ ျပီးဆံုး

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

ယမာန္ေန႔ ဒီဇင္ဘာ ()ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရး ပါတီ (KNPP)၏ ()ရက္တာ က်င္းပေသာ () လပါတ္လုပ္ ငန္းသံုးခ်က္ အစည္း အေ၀းျပီးဆံုးသြား ခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယဥကၠဌ ျဖစ္သူ ခူဦးရယ္မွ ဆိုပါသည္။
အထူးသျဖင့္ အစိုးရနဲ႔ပါတ္ သက္တဲ့ကိစၥေတြ၊ ျပီးေတာ့ လူထုအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ တဲ့ကိစၥေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖၚထားတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြ ကိုျပန္လည္ သံုးသပ္တဲ့ အစည္းအေ၀းပါဟုဆိုပါသည္။

မူးရစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား၊ အခက္အခဲ မ်ားကို ေဆြးေႏြးျပီး ေရွ႔လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ၾကပါ သည္။ အထူး သျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ ထိမ္းခ်ဳပ္ေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ပင္မူးရစ္ေဆး ၀ါးျပသနာထူေျပာ ေသာေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္မည္သို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား အပါ၀င္ လူထု ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ အခန္းက႑မ်ား ကို သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
အလားတူ ေဒသဖြ႔ံျဖိဳး ေရး ေဆာင္ရြက္သည့္ ေနရာတြင္လည္း အစိုးရ ပါ၀င္သည့္ အခန္း က႑မ်ားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ ၾကာမွဳမ်ားျပီး အကူအညီ အားနည္မွဳမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ လူထုသည္ ေနရာတကာ၌ ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း အထိေရာက္ဆံုး ကိစၥမ်ားတြင္ ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ ပါ၀င္မွဳ မ်ားျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ေန ရသည္ဟု ကရင္နီ လူမွဳေရး အဖြဲ႔အ စည္း တဖြဲ႔မွ အတြင္းေရး မွဴး တဦးက ဆိုပါသည္။ 

ေဒသဖြံ႕ျဖိဳး ေရးဟာ နာမည္ေကာင္း ဟစ္တာဘဲ ရွိတယ္။ အစိုးရလည္း ဘာမွမေပးပါဘူး။ သူတို႔ကိစၥ ေလာက္ဘဲ လမ္းတံတား ေတြလုပ္ျပီးေတာ့ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳး ေရးကို အတာခ်တယ္။ လူထု တကယ္လိုတဲ့ အရာေတြကိုေတာ့ တခု ေလာက္ျပပါ သူတို႔ ေပးတာရွိလားလို႔ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။

KNPP သည္ ပညာေရး က်န္းမာေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။ ေက်းရြာတိုင္း၌ ပညာသင္ႏိုင္ၾကားေရး အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိုမည္သို႔ ပံ့ပိုးရမည္ကို စဥ္းစား သံုးသပ္ျပီး နည္းလမ္းမ်ား ဆံုးျဖတ္ၾကပါသည္။
က်န္းမာေရး က႑တြင္ အစိုးရလက္လွမ္း မမွီေသာ ေနရာမ်ားမွ လူထုမ်ားအတြက္ ေဆးေပးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မွဳ။ ပံုမွန္ လို အပ္သည့္ ေဆး၀ါးမ်ား ႏွင့္ အေရးတႀကီး ေဆး၀ါး  ရရွိမွဳမ်ား၊ ကူစက္ေရာဂါ အခ်ိန္မွီ သိရွိႏိုင္မွဳမ်ား မည္သို႔ ေဆာင္ ရြက္ၾက ရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

KNPP ႏွင့္ အစိုးရ တို႔သည္ ေဒသဖြ႔ံျဖိဳးေရး အစီစဥ္မ်ား အတြက္  သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ထား ေသာ္လည္း အေကာင္အ ထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဟု ဆိုပါသည္။  အထူးသျဖင့္ KNPP ႏွင့္ လူထု မ်ားကသာ ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ လိုက္လံ ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းသာ ရွိေၾကာင္း လူမွဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဆိုပါသည္။ 

ယင္းအစည္း အေ၀းသို႔ KNPP ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသာ တက္ေရာက္ၾကျပီး KNPP ဌာနခ်ဳပ္ နာမိုစခန္းတြင္ က်င္းပခဲ့ၾက ပါသည္။ 
နက္ျဖန္တြင္ ပါတီေရးရာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြး ပြဲ ရွိသည့္ အတြက္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU) တြင္ က်င္းပေသာ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္း သားမ်ား၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံသို႔ ကိုယ္စား လွယ္ကို ေရြးခ်ယ္ၾက မည္ျဖစ္ ပါသည္။ 

တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညွိ ႏွဳိင္းေရး အ ဖြဲ႔ (NCCT) KNPP အဖြဲ႔၀င္ ကိုယ္စားလွယ္သည္ အ တြင္းေရးမွဴး () ျဖစ္သူ ဦး ေရႊမ်ဳိးသန္႔ ျဖစ္ျပီး ညီလာခံတက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားမွာ ပါတီထိပ္ပိုင္း ေခါင္း ေဆာင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
KNPP သည္ အစိုးရႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲ ႏိုင္ခဲ့ျပီး သေဘာတူညီခ်က္ အမ်ုိးမ်ဳိး လက္မွတ္ ထိုးထားခဲ့ ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ အေကာင္အထည္ေဖၚ ျခင္းမရွိဟု သံုးသပ္ၾကပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။