Tuesday, December 4, 2012

ခုိင္မာျပတ္သားစြာ မဆုတ္မနစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရး

(KIC)ပြင့္လင္းရာသီခ်ိန္ကုိ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပန္ေခ်ၿပီ။ ၿပီးခဲ့ေသာ ကာလမ်ား အတြင္း ဤအခ်ိန္မွာ စစ္အစုိးရအတြက္ ေတာ္ လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအား ထုိးစစ္ဆင္သည့္ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္သလုိ ေတာ္လွန္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဘက္ကလည္း သတိ ႀကီးစြာ ထားရွိေစာင့္ဆုိင္းေနရ သည့္အခ်ိန္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ လက္ရွိအေျခအေန၌မူ အရပ္သားတပုိင္း စစ္အစုိးရသည္ ေတာ္ လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး တည္ေဆာက္ရန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိၿပီး တုိင္း ရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လုိလားေသာ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ တည္ေဆာက္ေရးကုိလည္း လုိက္ပါေျပာဆုိလာေနၾကၿပီျဖစ္၍ ယခု လုိ အခ်ိန္အခါအတြင္း ထုိးစစ္ဆင္မည့္ကိစၥမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မရွိေၾကာင္း အခ်ဳိ႕ ပုဂၢဳိလ္မ်ားက ဆုိၾကသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ကခ်င္ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးေနစဥ္မွာပင္ တုိက္ပြဲမ်ားက ဆက္လက္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အပစ္ရပ္သေဘာတူ ထားခဲ့သည့္တုိင္ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕ကုိလည္း ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ကရင္နီနယ္ထဲ၌လည္း စစ္ေရးသင္ တန္းေက်ာင္းဖြင့္ကာ တပ္ေတြပုိ႔ ထားၿပီး အခ်ိန္မေရြး တုိက္ခုိက္ႏုိင္သည့္ အေနအထား ရွိေနသည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ ေဆာက္မႈ၏ အစကနဦးေျခလွမ္း အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရးမွာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသည့္အဆင့္သာ ရွိေသးၿပီး ႏွစ္ဘက္တပ္တည္ေန ရာမ်ားကုိပင္ ၫွိႏႈိင္းေျပာဆုိ၍ မရႏုိင္ေသးသည့္ အေနအထား၌ အစုိးရတပ္မ်ားက ေကအဲန္ယူနယ္ေျမအတြင္း ေတာင္ ပတ္လမ္း မ်ားေဖာက္၊ စီးပြားေရးဇုံမ်ားလုပ္၊ မွတ္ပုံတင္ေတြလုပ္ေနသည့္ ကိစၥ၊ ၎တုိ႔တပ္မ်ား ယခင္ေနရာမ်ားမွ မဆုတ္ခြာသည့္အျပင္ ေနရာ တုိးလာျခင္း၊ တပ္အင္အားမ်ား ျဖည့္တင္းလာျခင္း၊ လက္နက္ခဲယမ္း ရိကၡာမ်ား တုိး၍ပုိ႔လာေနျခင္းမ်ားအျပင္ ေကအဲန္ယူ ၏ ေတာင္ငူနယ္ အတြင္း ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနသည္မွာလည္း ေကအဲန္ယူကုိ ထုိးစစ္ဆင္ရန္ ျပင္ဆင္ေန ေၾကာင္း သတိေပးေန ေလသည္။


အရပ္၀တ္တပုိင္းစစ္အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယုံၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ရန္ လုိအပ္ ေၾကာင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပႆနာမ်ား ေျပလည္ေရး ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သုံးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ရွမ္းေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရး မ်ား ရရွိရန္အတြက္ လႊတ္ ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ပနည္းမ်ားျဖင့္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနသည္မွာလည္း ကာလၾကာလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ တကယ္ တမ္း ဒီမုိကေရစီေရး ကုိ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိလွ်င္ ျပည္သူလူထု ကုိ ဖိႏွိပ္ကာ ၎တုိ႔စစ္အစုိးရ၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ကာလုံ(အကလက)ႏွင့္ စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္တို႔ကုိ လုံး၀ ဖ်က္သိမ္း ၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိလည္း ထိေရာက္စြာ ျပင္ ဆင္ရမည္ ျဖစ္ သည္။ ထုိအရာမ်ား မဖ်က္သိမ္း၊ မျပင္ဆင္ႏုိင္သမွ် တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ၊ လူထု ဒီမုိကေရစီေရး ကိစၥမ်ား အမွန္တကယ္ ေျပ လည္ လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ရက္ေန႔ အေမရိကန္ သမတ၏ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ မိန္႔ခြန္း၌ ဒီမုိကေရစီေရး ခ်ီတက္ရာမွာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးက အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈမရွိလွ်င္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ စစ္တပ္သည္ အရပ္သားအစုိးရ လက္ေအာက္တြင္ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားအေရး ေျဖရွင္းရန္ ႏုိင္ငံ ေရးနည္းအရ ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ား ေျပာသြားသည္ကုိ အရပ္၀တ္စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည့္ျပည့္၀၀ လက္ခံႏုိင္ပါ မည္လား။ ၎တုိ႔မွာ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပႆနာ မ်ားကုိ လွီးလႊဲ ေရွာင္ဖယ္တတ္ေသာ အေလ့အ ထရွိ၏။ တဦးေပၚတဦး အျပစ္ပုံခ်တတ္၏။ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း လုံး၀ဖ်က္ သိမ္းရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိသူမ်ား ကုိ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးက သြားေရာက္ ေတြ႔ ဆုံကာ ထုိကိစၥမွာ ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္က လုပ္ခဲ့ေသာကိစၥ ျဖစ္၍ ၎တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈ မရွိသလုိေျပာၿပီး ထုိစီမံကိန္းကုိ ရပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အကာအကြယ္ေပးေသာ စကားေတြကုိ ေျပာ၏။

လက္ပန္းေတာင္းေတာင္အေရး ဆႏၵျပ သပိတ္စခန္းမွ ျပန္သြားၿပီးေနာက္ ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာပင္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ လူထုကုိ အၾကမ္းဖက္ အင္အားသုံး ၿဖိဳခြင္းလုိက္ျခင္းမွာ အစိုးရအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ အေယာင္ျပ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဒီမုိကေရစီ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ လွည့္မည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကုိ စတင္လုိက္ျခင္းျဖစ္ရာ ေနာက္ကြယ္က ႀကဳိးကုိင္ေနေသာ စစ္ အုပ္စုကသပ္သပ္၊ အရပ္သားအေရၿခဳံအစုိးရက သပ္သပ္ဟူ၍ ခြဲျခား႐ႈျမင္ရန္ မလုိအပ္ေတာ့ေခ်။ ၎တုိ႔အားလုံး မတရား ရယူ ထားသည့္ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားမ်ား ပ်က္ယြင္းမႈမရွိေအာင္ ကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏ ေျမယာ၊ ပစၥည္း၊ အုိးအိမ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံ တြင္းရွိ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ားကုိ လုယက္သိမ္းယူ၊ လက္ ၫိွဳး ထုိးေရာင္းစားကာ ၎တုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြား မ်ား ဆက္လက္ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တက်ိတ္တည္း တဥာဏ္တည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚ လြင္ေနၿပီ ျဖစ္၏။

တကယ္တမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ႏွစ္လုိဖြယ္ေကာင္း၏။ သုိ႔ရာတြင္ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးေနသည့္ ကာလအ တြင္းမွာပင္ ကရင္ျပည္နယ္ တြင္းမွ လယ္ေျမမ်ားကုိ စစ္အုပ္စုက သိမ္းဆည္းခဲ့လုိက္သည့္ကိစၥႏွင့္ မိမိနယ္ေျမအတြင္း က်ီးလန္႔ စာစား ေနထုိင္ေနရသည့္ ကိစၥတုိ႔မွာမူ ကရင္လူထု၏ အက်ဳိးစီးပြား အသက္အုိးအိမ္ကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္ အတြက္ ေကအဲန္ ယူတြင္ တာ၀န္ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။ ယခု က်င္းပေန သည့္ ေကအဲန္ယူညီလာခံတြင္ မိမိတုိ႔အတြင္း သေဘာထား မတူကြဲျပားမႈ မ်ားကုိ ေျပလည္ေအာင္ ၫွိႏႈိင္းကာ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ စုေပါင္းဦးေဆာင္မႈ ရွိၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားဆုတ္ယုတ္မႈကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီး ပြား ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ ေစ့စပ္ေျပၿငိမ္းမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကုိ စည္း ကမ္းနည္းလမ္းတက် ျဖစ္ေစေရး ျပည္တြင္းျပည္ပ ကရင္အမ်ဳိးသားထု၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ခုိင္မာေသာ မူ တရပ္ကုိ ညီၫႊတ္စြာ ခ်မွတ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ရန္ အေရးႀကီးသည္။

တိုင္းျပည္ဘ႑ာႏွင့္ သယံဇာတမ်ားကုိ လိမ္ညာခုိး၀ွက္ အႏုိင့္အထက္ က်ဴးေက်ာ္ကာ ကတိမတည္စြာ ျပဳမူတတ္ ေသာ အရပ္၀တ္ စစ္အစိုိးရႏွင့္ ေစ့စပ္ေျပၿငိမ္းေရး လုပ္ေနျခင္းကုိ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းတုိင္း ျပန္ လည္ သုံးသပ္သင့္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးတေလွ်ာက္ ႀကီးမားေသာ သမုိင္း သခၤန္းစာမ်ားကုိ ရရွိခဲ့သည့္ ေကအဲန္ယူအေနျဖင့္ အခ်ိန္ဆြဲ လိမ္ညာ ေခ်ာ့ျမဴ ေသြးေဆာင္မႈမ်ားေနာက္သုိ႔ လုိက္ပါမိမည္ဆုိလွ်င္ မိမိတုိ႔ ကရင္တမ်ဳိးသားလုံးအတြက္သာမက လူမ်ဳိးစုံ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အ စည္းမ်ားကုိပါ မ်ားစြာ ထိခုိက္နစ္နာေစမည္ ျဖစ္ေလသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။