Thursday, October 23, 2014

UNFC မွ ယာယီရပ္စဲျခင္းႏွင့္ KAF ကိစၥအေပၚ ႏိုင္ငံတကာကရင္အဖြဲ႔မ်ား သေဘာထားထုတ္ျပန္

(KIC)

တိုင္း ရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) အဖြဲ႕၀င္ မွ ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (ေကအဲန္ယူ) ယာယီ ရပ္စဲျခင္းႏွင့္ လက္ရွိ  ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေကာ္သူးေလ တပ္မေတာ္ (KAF) ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကိစၥ အေပၚ ကရင္ တစ္မ်ဳိးသားလံုး အတြက္ ေရွး႐ႈ၍ ဆံုးျဖတ္ လုပ္ေဆာင္ေပး ရန္ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး(IKO)က သေဘာထားေၾကညာခ်က္ႏွစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။


UNFC အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္မွ KNU မခြဲထြက္ေရး ေတာင္းဆိုမႈ အပါအ၀င္ ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ (KAF)ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ သေဘာထားကို ျပသသည့္အေနျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ရက္ႏွင့္ ၂၀ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေၾကညာခ်က္မ်ား အသီးသီးထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ IKO ၏ေျပာခြင့္ရသူ မန္းေအာ္လန္းဒိုက “KNU ဟာ လူတစ္စုရဲ႕အဖြဲ႔အစည္း မဟုတ္သလို တစ္ မ်ဳိးသားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တ့ဲ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ကရင္လူထုေတြအသံကို နားေထာင္ၿပီး အေကာင္းဆံုးလုပ္ေစခ်င္တယ္။ မိမိလုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ၿပီးေတာ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္စုက ဆံုးျဖတ္တာမ်ိဳးကို မျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အတြက္ အခုလို တိုက္တြန္းေတာင္းဆို တာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

၎အျပင္ UNFC အဖြဲ႔အ၀င္အျဖစ္မွ KNU လံုး၀ခြဲထြက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ IKO ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေတာင္းဆိုထားခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ ခြဲ ထြက္သြားမည္ဆိုပါက ျပဳလုပ္သူေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ကို ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးကို ေက်ာ ခိုင္းသြားသူမ်ားဟု သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ကာ မွန္ကန္သည့္ ရပ္တည္မႈရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုသာ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဆက္လက္ အားေပးေထာက္ခံသြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ KNU အေနျဖင့္မူ UNFC မွ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ဆက္လက္ ပါ၀င္ေရး မပါ၀င္ေရးကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ရက္ေန႔မွ စတင္ ကာ ျပဳလုပ္သြားမည့္ ၎တို႔၏ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းတြင္ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးကာ ဆံုးျဖတ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ မွန္ကန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္းဆံုး ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ မလုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ပါက ျမန္မာျပည္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းတြင္ ေကအဲန္ယူသည္ အမည္းစက္ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ က်န္ရွိၿပီး သမိုင္းတရားခံျဖစ္သြားမည္ဟုလည္း မန္းေအာ္လန္းဒိုက ဆက္ေျပာသည္။

ေကအဲန္ယူ၏ ခြဲထြက္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဂ်ာ္နီ က “ဒီဗဟိုေကာ္မတီ ၃ရက္တာ အစည္းအေ၀းမွာေတာ့ အဲဒီကိစၥေတြကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားၾကမွာပါ။ ရန္သူျဖစ္တဲ့ ဗမာ အစိုးရနဲ႔ေတာင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေဆြးေႏြးေသးတာပဲ။ ကိုယ့္အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ဘာလို႔ မေဆြးေႏြးႏိုင္စရာရွိသလဲ။ ဒီေတာ့ အေကာင္းဆံုး ေဆြးေႏြးသြားရမွာေပါ့”ဟု ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။

IKO အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားကို Asia Pacific Region, European Region ႏွင့္ US/ Canada Region ဟူ၍ ေနရာေဒသ သံုးပိုင္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားၿပီး ယခု ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ KAF ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျခင္းမွာ ကရင္တစ္မ်ဳိးသား လံုးဆႏၵျဖစ္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ကရင္တပ္မေတာ္တစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ KAF တြင္ ပါ၀င္သည့္အဖြဲ႔မ်ားမွာ မိခင္ ေကအဲန္ယူမွ ခြဲထြက္ေသာအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ခံယူခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲ ျပားေနေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲခံႏိုင္သည္အထိ KAF အေနျဖင့္ တစ္စုတစ္စည္း ဆက္လက္ ရပ္တည္သြားၾကရန္ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ကရင္မ်ားက ဆႏၵသေဘာထားမ်ား ရွိၾကသည္ဟု မန္းေအာ္လန္းဒိုက ထပ္မံ ေျပာဆိုသည္။

အလားတူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ (Karen Society Of Buffalo- KSB)ကလည္း KAF ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္မွာ မွန္ကန္ေသာ အေျခအေနႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္ခါျဖစ္ၿပီး ကရင္လူထုစည္းလံုးညီညႊတ္မႈကို အစ ျပဳျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ရက္ေန႔က သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။