Monday, November 18, 2013

တုိင္းရင္းသားပူးေပါင္းပါတီမ်ား ပါတီတြင္း ပဋိပကၡမျဖစ္ရန္ အေရးႀကီး

(Mizzima)

ျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ပူးေပါင္းလာသည္မွာ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တိုးတက္မႈ အေျခအေနတစ္ခုဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ပါတီႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သြားလွ်င္ ပါတီတြင္းပဋိပကၡမ်ားမျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု SNLD မွ ဦးစိုင္းၫႊန္႔လြင္က သတိေပး ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ပါတီတည္းျဖစ္လွ်င္ အင္အားပိုမိုႀကီးမားလာမည္ဟု ျမင္ၾကေသာ္လည္း အဓိကအခ်က္က်သည္မွာ မူ၀ါဒမေကာင္းဘဲ ေပါင္းစည္းလိုက္လွ်င္ လက္ရွိပါတီ ႏွစ္ပါတီမွ သံုးပါတီသို႔ ထပ္မံ ကြဲျပားသြားႏုိင္သည္ဟု တိုင္းရင္းသားပါတီ၀င္အခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပၾကသည္။ ပါတီမ်ားမွာ မေပါင္းခင္တြင္ အင္အားေကာင္းၾကေသာ္လည္း ေပါင္းစည္းၿပီးမွ သေဘာထားတိုက္ဆိုင္မႈမ်ားၿပိဳကြဲကာ တစ္စစီျဖစ္သြား ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။


ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီမွ ဥကၠ႒ ဦးႏိုထန္ကပ္က “သတိထားသင့္တာက မူ၀ါဒပါ၊ မူ၀ါဒမေကာင္းရင္ေတာ့ က်န္းမာေရးမေကာင္းတဲ့ ပါတီလိုပဲ ျဖစ္ေနမွာ”ဟု ေျပာသည္။

လတ္တေလာ ပူးေပါင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ ရခိုင္ပါတီ (ALP ႏွင့္ RNDP)၊ ရွမ္းပါတီ (SNLD ႏွင့္ SNDP)၊ ခ်င္းပါတီ (CNP ႏွင့္ CPP)၊ မြန္ပါတီအျဖစ္ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ မြန္ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားညီေနာင္ပါတီ ၁၀ ပါတီ (ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီအျဖစ္)တို႔သည္ ပူးေပါင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းမည့္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔အခ်င္းခ်င္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုကာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

လက္တေလာ ပူးေပါင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပါတီမ်ားမွာ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵ မဲမ်ား ျပည္နယ္လံုးကၽြတ္ ရႏုိင္မည္ဟု ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း SNLD မွာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ နည္းဥပေဒတို႔အား ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ျပင္ဆင္မည္ဟု မဇိ္ၥ်မသို႔ ေျပာဆိုၿပီး ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာခ်ိန္တြင္ တိုင္း ရင္းသားေဒသမ်ားမွာ လူထုေထာက္ခံမႈမ်ား ျပည္နယ္လံုးကၽြတ္ ရရွိႏုိင္သည္ဟုလည္း တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။ ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ အလုိက္ လူထုဆႏၵ တစ္လံုးတခဲတည္း ရရွိႏိုင္ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း တစ္စုတစ္ စည္းတည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားပါတီ အသီးသီးက ေျပာဆုိၾက သည္။

တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားထဲတြင္ ပထမဦးဆံုး ေပါင္းစည္းရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေအးသာေအာင္က “ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္နယ္ေတြမွာ ဒီလို တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ ပူးေပါင္းျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီၫႊတ္ေရး ရရွိမယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း မဲဆႏၵေတြ တစ္လံုးတည္း တစ္ခဲတည္း ရႏုိင္တယ္၊ ပါတီတစ္ခုတည္းရွိေနေတာ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မဲဆႏၵေပးမယ္ဆိုရင္လည္း တစ္ ေနရာတည္းကို ေပးမယ္၊ အႏုိင္ပိုရမယ္၊ တကယ့္ကို အင္အားတစ္ခုပါ”ဟု ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ဦးေအးသာေအာင္က ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎တို႔၏အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္သည့္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ က်န္းမာေရး အစရွိသည္တို႔အား အင္အားႀကီး ပါတီတစ္ခုတည္းမွ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း အားျဖင့္ အခန္းက႑တိုင္းတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ကို ပိုမိုေမွ်ာ္လင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ထို သို႔ လုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္လည္း ပိုမိုထိေရာက္ႏုိင္သည္ဟု သံုးသပ္သည္။

ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးအရပင္ ျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးေရးအရပင္ျဖစ္ေစ ပူးေပါင္းရာတြင္ အေျခခိုင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး သို႔မွသာလွ်င္ အေျခခံေကာင္းသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထြန္းက ဆိုသည္။

ရွမ္းပါတီ ႏွစ္ပါတီသည္ ပူးေပါင္းရန္အတြက္ ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ႏွစ္ပါတီမွာေတာ့ လတ္တေလာတြင္ မွတ္ပုံတင္ဆဲျဖစ္သည္။ မြန္ပါတီႏွစ္ပါတီသည္ ဇန္န၀ါရီမွာ မွတ္ပုံတင္မည္ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီသည္ တည္ေထာင္ခြင့္ က်ၿပီးျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာတြင္ မွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားဆဲျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။