Thursday, October 24, 2013

KNPP နယ္ေျမအတြင္း အစိုးရတပ္မ်ား ကင္းလွည့္ျခင္း ေလွ်ာ့ခ်မည္

(Mizzima)

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP တို႔
ေအာက္တိုဘာ၂၃ ရက္တြင္ ၿပီးဆံုးသြားသည့္ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ KNPP တပ္အေျခစိုက္ရာ
ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရတပ္မွ ကင္းလွည့္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု ကတိေပးလုိက္သည္ဟု KNPP အတြင္းေရးမွဴး (၂ ) ဦးေရႊမ်ဳိးသန္႔က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေျပာသေလာက္ေတာ့ တပမ ၅၅ ကို ေလွ်ာ့ခ်မယ္ လူထုေတြကို ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေန မယ့္
ေနရာေတြ၊ အရင္လို ေတာေတြေတာင္ေတြထဲ ကင္းခဏခဏလွည့္တာေတြ မလုပ္ေတာ့ဘူး။ သူတို႔တပ္ရွိတဲ့
ေနရာမွာပဲ ေနမယ္”ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။


KNPP ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေျပလည္မႈရရွိပါက တပ္မ်ားကို ထပ္မံ ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ ဟုလည္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီ၊ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕၀င္ ဦးမင္းေဇာ္ဦး မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

“နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးအရ၊ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးအတြက္ကေတာ့ စြဲထားဦးမွာပဲ တကယ္လို႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ KN PP နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ အဆင္ေျပလာၿပီ စိတ္ခ်ရၿပီ၊ စစ္ေရးအရေရာ အႏၱရာယ္မရွိေတာ့ ရင္ေတာ့ မလိုအပ္တာေတြကို ထပ္ေလွ်ာ့လာမွာလို႔ ျမင္ပါတယ္”ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

တပ္မမ်ား၊ တပ္ေၾကာင္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ယခင္ အစုိးရမွ ေပ်ာက္ၾကား လႈပ္ရွားေနသည့္ ေနရာမ်ား၊ ေဒသမ်ား၊ ကင္းလွည့္ေနမႈမ်ား၊ တပ္လမ္းေၾကာင္းမဟုတ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ လွည့္လည္ေနမႈမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္း မ်ိဳးျဖစ္သည္ဟုလည္း ဦးမင္းေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

တပ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ KNPP ဘက္ကမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္မွတ္ထိုးမႈ မျပဳလုပ္ရေသးျခင္း၊ အင္အားမွာလည္း အစိုးရတပ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မမ်ားျပားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏တပ္မ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းျခင္း
ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု ဆိုသည္။

KNPP သည္ တစ္တိုင္းျပည္လံုုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ လတ္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ရန္ ယင္းတို႔နယ္ေျမ အတြင္းရွိ အစိုးရတပ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ယခုလအတြင္းတြင္ပင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားခဲ့သည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ သေဘာတူညီထားေသာ္လည္း ထိုေနာက္ပိုင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ခုနစ္ႀကိမ္လံုးတြင္ အစုိးရဘက္မွ တပ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့မႈ ကတိေပးျခင္းမ်ား မရွိခဲ့ဘဲ ယခုအႀကိမ္မွ ႏႈတ္ကတိျဖင့္ တပ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအား သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ႏွင့္ ၂၃ ရက္ ႏွစ္ရက္တာ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အပါအ၀င္၊ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ကိစၥမ်ား၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ ကယားျပည္နယ္တြင္း ၅၆ မိုင္ခန္႔ အရွည္ရွိသည့္ လမ္းမတစ္ခုကိုလည္း
ေဖာက္လုပ္ေပးရန္ အစုိးရဘက္မွ သေဘာတူညီထားၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ လူဦးေရအလိုက္ အိမ္ေထာင္စု ၃၀ မွ ၅၀ ေနထိုင္ႏုိင္ရန္ ေက်းရြာမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္း အစုိးရဘက္ႏွင့္ႏႈတ္ကတိ ရရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟု KNPP က ဆိုသည္။

တစ္တိုင္းျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕KIO ဌာ နခ်ဳပ္ရွိရာ လိုင္ဇာတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ညီလာခံတြင္လည္း KNPP က ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

တစ္တိုင္းျပည္လံုးအတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ သေဘာတူလတ္မွတ္ ေရးထိုးရန္ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရဘက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးေကာင္စီသို႔ တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွလည္း ေအာက္တိုဘာလအတြင္း လိုင္ဇာတြင္ က်င္းပမည့္ တိုင္းရင္းသား ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းတြင္ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစုိးရဘက္မွ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒု-ဥကၠ႒ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္း၊ ကယားျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ဦး၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးတို႔ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕ ၀င္မ်ား၊ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုးတတ္ေရးပါတီ KNPP ဘက္မွ ဒု-ဥကၠ႒ဦးခူးဦးရယ္၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘီထူးအပါအ၀င္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။