Friday, January 4, 2013

ရွမ္းျပည္၏ နစ္နာခ်က္မ်ား အပိုင္း-၃ (ေတာင္ႀကီး ဦးထြန္းျမင့္)

(Kachinland)

ဒီမိုကေရစီေရး

ဒီမိုကေရစီ ဆန္းစစ္ေရး ဂ႑မွာ ယခု ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ရွိေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီအသြင္နဲ႔ အဆင့္အတန္းကို ႂကြေရာက္လာတဲ့ လူမ်ဳိးစုေပါင္းစုံ ေရွ႕ေမွာက္မွာ အခြင့္ရလို႔ တင္ျပပါရေစ။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရ သေဘာတရားကို အက်ယ္တဝင့္တင္ျပဖို႔ လိုမယ္မထင္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ကမာၻမွာ ေခတ္စားလာခဲ့တာေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းရာစုနဲ႔ ခ်ီၿပီး အေတာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ထပ္မံၿပီး မတင္ျပလိုေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေယဘူယ်သေဘာကိုေတာ့ အၾကမ္းအားျဖင့္ တင္ျပဖို႔လိုလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ လူတိုင္းလြတ္လပ္စြာေတြးေခၚႏိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေဝဖန္ႏိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဝႏိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ုံးႏိုင္ခြင့္ဆိုတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး အဝဝေတြေပၚမွာ မူတည္တယ္ဆိုတာ အားလုံးက လက္ခံသေဘာေပါက္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းၿပီ။ ဒီလိုဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီအေျခခံဝါဒေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ထူေထာင္ထားတယ္ဆိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးထဲမွာ ၾကယ္တပြင့္အျဖစ္ ဝင္းဝင္းေတာက္ပါဝင္လာခဲ့တဲ့ က်ေနာ္တို႔ ရွမ္းျပည္ႀကီးမွာ ဘာဝါဒေတြက ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးေနသလဲ ဆိုတာကို တင္ျပလိုပါတယ္။


က်ေနာ္တို႔ ရွမ္းျပည္ႀကီးဟာ လြတ္လပ္ေရးမရမွီကာလ နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္တုံးကပင္ ျပည္နယ္တခုရဲ႕ အဆင့္မွာ ရွိၿပီးေၾကာင္းကို ထပ္မံ မတင္ျပလိုေတာ့ပါ။ ဟိုေခတ္က အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာဟာ နယ္ရွင္ေစာ္ဘြားႀကီးမ်ားရဲ႕ လက္ထဲမွာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေခတ္တုန္းက ရွမ္းလူထုႀကီး တရပ္လုံးကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနတဲ့ ပုဒ္မ (၁၀)ဆိုတာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီ ပုဒ္မ (၁၀)မွာ ရွိတဲ့ အာဏာမ်ားအရ ရွမ္းလူထုအေပၚ နယ္ရွင္ေစာ္ဘြား၊ ၿမိဳ႕စားမ်ားက အေရးယူဖမ္းဆီး ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီ ပုဒ္မ (၁၀)ကို ရွမ္းျပည္လူထုႀကီး တရပ္လုံးက အဆိုးဆုံး ပုဒ္မ ျဖစ္တယ္လို႔ ဟိုေခတ္ကတည္းက မွတ္ယူခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီ ပုဒ္မ (၁၀)ဟာ တကယ္လဲ ဆိုးဝါးခဲ့ပါတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ေခတ္ၿပီးေနာက္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေခတ္ ေရာက္လာျပန္ေတာ့လဲ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ခံစားရမႈ ဒီဂရီဟာ ပိုမိုဆိုးဝါးလာပါတယ္။ ဥပမာ ပါး႐ိုက္၊ နား႐ိုက္၊ အဓမၼ ပစၥည္းသိမ္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို မုဒိမ္းက်င့္စတဲ့ ဖက္ဆစ္တို႔ရဲ႕ ဝါဒအတိုင္း ႐ိုင္းပ်စြာက်င့္သုံးခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ရွမ္းျပည္သူတရပ္လုံးဟာ ေခါင္းငုံ႔ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေအာက္မွာ မခံမရပ္ႏိုင္တဲ့ လူထုႀကီးက အုံႂကြလာရတာဟာ သဘာဝက်ပါတယ္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ပိုင္းဆီ ေရာက္လာတဲ့အခါ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းလုံးရွိ လူထုႀကီးတရပ္လုံးက ေသြးစည္းညီညြတ္ၿပီး တြန္းလွန္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲႀကီးကို တခဲနက္ဆင္ႏြဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနာက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေခတ္ႏွစ္ေခတ္ရဲ႕ ခံစားရမႈဟာ ရွမ္းျပည္သူေတြရဲ႕ အသိတရားထဲမွာ ကိန္းေအာင္းေနၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မိမိတို႔ရဲ႕ လြတ္ေျမာက္မႈ ထြက္ရပ္လမ္းကိုသာ ရွာခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာ လူမ်ဳိးစုေပါင္းစုံဟာ စုစည္းညီညြတ္ၾကၿပီး နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ကို အၿပီးတိုင္ ေမာင္းႏွင္သုတ္သင္ကာ လြတ္လပ္ေရး ဗိမာန္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီလြတ္လပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုေခတ္မွာ ျပည့္ဝတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးေတြကိုေတာ့ မလြဲဧကန္ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ခံစားၾကရေတာ့မွာပဲလို႔ ရွမ္းျပည္သူတရပ္လုံးက ယုံၾကည္ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ ယုံၾကည္ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးေတြဟာ လြတ္လပ္ေရးရလို႔ ၁၀ ႏွစ္သာ ျပည့္ခဲ့တယ္။ ျပည့္ဝစြာ မရၾကပါ။ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းအရ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ျပည္နယ္ကို လြတ္လပ္ျပည့္ဝတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ရွမ္းျပည္မွာ ဖဆပလ ဆိုရွယ္လစ္ေတြရဲ႕ ဝင္ေရာက္ျခယ္လွယ္ျခင္းကို ခံေနၾကရပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ၾသဇာခံအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ေငြေပး၊ လက္နက္ေပး ေျမွာက္စားၿပီး တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲေအာင္ ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ဝါဒ (Divide and rule policy)ကို က်င့္သုံးခဲ့တယ္။ ဒီလို ႏိုင္ငံေရးအရ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တာေတြ မကေသးပဲ စစ္ေရးနဲ႔တသြယ္ ရွမ္းျပည္ကို ႏွိပ္ကြပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ၾကပါတယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွာ သြတ္သြင္းၿပီး ၁၉၅၅ ခုႏွစ္မွာ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႔က်ေတာ့ ပို႔ထားတဲ့ စစ္တပ္ေတြကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ စစ္တပ္ရဲ႕ အာဏာစက္ဒဏ္ကို ရွမ္းျပည္လူထုဟာ အလူးအလဲ ဆက္လက္ခံစားေနၾကရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္ကို စစ္သားဦးေရ ပိုလို႔သာ ပို႔ေနၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ဖဆပလ ဆိုရွယ္လစ္ေတြရဲ႕ ပါးစပ္က “ခင္ဗ်ားတို႔ ျပည္နယ္အေရးေတြကို ဝင္မစြက္လိုပါဘူး”လို႔ တဖြဖြ အသံေကာင္းဟစ္ခဲ့ေပမယ့္လို႔ “ပါးစပ္က ဘုရားဘုရား၊ လက္က ကားယားကားယား”ဆိုသလို လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းမွာေတာ့ ေျပာင္ဝင္စြက္ေနတယ္ဆိုတာ ျငင္းကြယ္လို႔ မရပါဘူး။ ဥပမာ လူထုအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ့ ပအို႔ဝ္ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ (ပအမဖ)ကို အျမစ္ကလွန္ၿပီး ေျဗာင္ ၿဖိဳဖ်က္တာကို တင္ျပပါရေစ။

ေရွးဦးစြာ (ပအမဖ)ရဲ႕ ဥကၠဌတဦးျဖစ္တဲ့ ဟိန္ေမာင္ကို ေခၚေဆာင္သြားတာ ယခုထက္တိုင္ အစအန မေတြ႔ရေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီ ကိစၥနဲ႔ မေရွးမေႏွာင္းပါပဲ။ ပအို႔ဝ္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဦးျဖဴ၊ ဦးေက်ာ္စိန္၊ ဦးထြန္းရီ တို႔ကို ပုဒ္မ (၅)နဲ႔ မတရားဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပဲ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး မတိုင္မီက ပါဝင္အေရြးခံမယ့္ ပအို႔ဝ္ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္တဲ့ ပါလီမန္အမတ္ ဦးေအာင္သာႏွင့္တကြ အေပါင္းပါ ၄ ဦးတို႔ကို “ဗိုလ္ႀကီး ေခၚတယ္”ဆိုၿပီး ေခၚသြားကာ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္လိုက္ၾကပါတယ္။ ယေန႔ထက္ထိ လူသတ္သမား တရားခံမ်ားကို တာဝန္ရွိတဲ့ အစုိးရဟာ မေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသးပါဘူး။ အဲဒီလို လူသတ္ပြဲလုပ္ၿပီး အဓမၼဝါဒဆန္ဆန္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တဲ့ အျပဳအမူဟာ ရွမ္းျပည္လူထုတရပ္လုံးရဲ႕ ႏွလုံးသည္းပြတ္ထဲမွာ သံမႈိနဲ႔ ႏွက္ထားသလို စြဲၿမဲေနပါတယ္။ အဲဒီလို ဖဆပလတို႔ရဲ႕ လူသတ္ အဓမၼမႈေတြကို ရွမ္းျပည္လူထုႀကီးဟာ ဘယ္ေတာ့မွ အခဲေၾကမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေျပာလိုပါတယ္။ အခုလို လြတ္လပ္ေရး ရပါၿပီဆိုတဲ့ ေခတ္မွာ ဖဆပလ ဆိုရွယ္လစ္ေတြရဲ႕ ျပည္သူလူထုအေပၚ ရမ္းကားပုံဟာဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ရဲ႕ ရက္စက္ပုံနဲ႔ ႏႉိင္းစာရင္ ဗိုလ္ေတာင္ စြဲေနပါေသးတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔လဲ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ရြာသူရြာသားမ်ားကို သူပုန္နဲ႔ ဆက္သြယ္တယ္လို႔ အထင္ရွိ႐ုံနဲ႔ ညွဉ္းဆဲခဲ့ၾကတယ္။ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ၾကတယ္။ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ အတင္းအၾကပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့တယ္။ ဥပမာျပရရင္ လဲခ်ားနယ္ ေတာင္ေနာက္ရြာ၊ ဟိုတိုင္ရြာမ်ားမွ ရြာသူရြာသားမ်ားကို လြယ္လင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့တယ္။ မေျပာင္းမေရႊ႕တဲ့ ရြာေတြကိုေတာ့ မီး႐ႈိ႕ပစ္မယ္ဆိုၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ အေရွ႕ပိုင္းရွမ္းျပည္ ေက်းလက္ေတာရြာကေလးေတြမွာလဲ သား ဆင္းရဲသားေတြကို ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာမွာ ကူလီအျဖစ္နဲ႔ အသုံးျပဳဖို႔ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကဲ့သို႔ ေခၽြးတပ္ေတြဆြဲခဲ့ပါေသးတယ္။ ေခၽြးတပ္ဆြဲခံရတဲ့ ရြာသူရြာသားေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အိမ္မွ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို တပါတည္းယူေဆာင္သြားၾကရတယ္။ အဲဒီ ရြာသားေတြဟာ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာေတြမွာ လေပါင္းမ်ားစြာ ရန္သူေတြရဲ႕တိုက္ပြဲ က်ည္ဆံၾကားမွာ အသက္ဆံဖ်ားစြန္႔ၿပီး တပ္မေတာ္ရဲ႕ ခိုင္းေစခ်က္ကို တေသြမသိမ္းလိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ေပးရပါတယ္။ အဲဒီလို ေၾကာက္ေၾကာက္ရြံ႕ရြံ႕နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးေနရတဲ့ၾကားက ႐ိုက္ႏွက္ညွဉ္းဆဲကန္ေၾကာက္မႈေတြ အဆစ္ကေလးအျဖစ္နဲ႔ ခံၾကရရွာေသးတယ္။ ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ပိုင္း နမ့္ေလြျမစ္ “တာပိန္း”ကူးတို႔မွာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ကူးတို႔ပို႔ေပးတဲ့အခါ သေဘာခ်င္းမတိုက္ဆုိင္တဲ့ ကူးတို႔သမားမ်ားကို ေရထဲကန္ခ်ခဲ့ဖူးပါေသးတယ္။ တပ္မေတာ္ အသုံးျပဳဖို႔အတြက္ ျမင္းမ်ားကို အခေၾကးေငြမေပးပဲ အဓမၼဆြဲယူ အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ အခေၾကးေငြ မရတဲ့အျပင္ ျမင္းရွင္က ျမင္းထိန္းသမားငွားရမ္းၿပီး ထည့္ေပးၾကရေသးတယ္။ စစ္ေရးစစ္ရာေတြမွာ အသုံးျပဳဖို႔ဆိုၿပီး ေမာ္ေတာ္ကားေတြကို အခ်ိန္အခါမေရြး အထပ္ထပ္အခါခါ ေခ်ာဆြဲျခင္းခံေနရတာကို ယခုတေလာ သတင္းစာေတြမွာ ဖတ္႐ႈမိၾကေပလိမ့္မယ္။ ယေန႔ ရွမ္းျပည္ေမာ္ေတာ္ကားသမား ေလာကမွာ မေက်နပ္မႈေတြ ဂယက္႐ိုက္ေနတာကို ဘယ္လိုမွ ျငင္းကြယ္လို႔ မရပါဘူး။

ရွမ္းျပည္လူထုတရပ္လုံး ယူႀကံဳးမရ ျဖစ္ရတဲ့ အျဖစ္ကေတာ့ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္းမွာ ေသာင္းက်န္းေနတဲ့မုဒိမ္းမႈပါပဲ။ ဒီထဲမွာ သူေတာ္စင္ သီလရွင္တပါး မုဒိမ္းက်င့္ခံရလို႔ ေသဆုံးသြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလးဟာ ျပည္ေထာင္စုသမိုင္းမွာ အႀကီးဆုံးေသာ အမဲကြက္ တခုပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားကိုတပ္မေတာ္သားမ်ားက ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြကို ေခၚေဆာင္လာၿပီး ေရာင္းစားၾကပုံေတြကို နားမခ်မ္းသာစရာ၊ ႏွလုံးမခ်မ္းေျမ႕စရာ ေတြ႔ျမင္ခံစားေနၾကရပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ အင္မတန္မွ ပက္စက္လွတဲ့ အျပဳအမူတခုကေတာ့ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားကို အရယူႏိုင္တဲ့ ဗမာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ဆုေငြမ်ားေပးမယ္လို႔ ေျမွာက္ပင့္ၿပီး လူမ်ဳိးေရးအရ ေစာ္ကားျပဳမူေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္တယ္။

အဲဒီလို ရွမ္းျပည္သူလူထုေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရလည္းေကာင္း၊ လူမ်ဳိးေရးအရလည္းေကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖိႏွိပ္ညွဉ္းပန္း ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြကို အလူးအလဲခံေနရပါတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုလိုနီႏိုင္ငံအသြင္ လကၡဏာကို အျပည့္အဝႀကီး ေဆာင္ေနေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။