Wednesday, January 9, 2013

ရွမ္းျပည္၏ နစ္နာခ်က္မ်ား အပိုင္း-၅ နိဂုံး (ေတာင္ႀကီး ဦးထြန္းျမင့္)

(Kachinland)


သစ္ေတာလုပ္ငန္း

သတၱဳလုပ္ငန္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒုတိယလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ သစ္ေတာလုပ္ငန္းကို တင္ျပေဝဖန္ရမယ္ဆိုရင္လဲ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ သစ္ေတာေတြဟာ ဘယ္ေလာက္အထိေပါမ်ား ႂကြယ္ဝတယ္ဆိုတာကို ပထမဆုံး တင္ျပပါရေစ။ ၁၉၃၈-၃၉ ခုႏွစ္ စာရင္းအရဆိုရင္ သစ္ေတာရဲ႕ အက်ယ္အဝန္းဟာ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၁၉၀၃၆ ျဖစ္ၿပီး သစ္ေတာလုပ္ငန္းမွ ရွမ္းအစိုးရက ရရွိတဲ့ အခြန္ေတာ္ေငြကေတာ့ ၁၁ သိန္းေက်ာ္ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေလာက္ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝတဲ့ သစ္ေတာေတြဟာ ရွမ္းျပည္မွာ ရွိေပမဲ့လဲ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အာဏာကိုေတာ့ သတၱဳလုပ္ငန္းနည္းတူပင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ရွမ္းအစိုးရက မရရွိပါဘူး။ ဗဟိုအစိုးရကသာလွ်င္ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။


ၿပီးေတာ့ သစ္ေတာေတြက ထြက္တဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ေတြနဲ႔ အခြန္ေငြေတြကို နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္ကိုလိုနီ ဘဝတုံးက ဘယ္သူေတြ ခံစားၾကရသလဲဆိုရင္ အက်ဳိးအျမတ္ေတြကို နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္ ကုမၸဏီေတြက ခံစားရၿပီး အခြန္ေငြမ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရက ရပါတယ္။ လြတ္လပ္ပါၿပီဆိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုေခတ္က်ေတာ့ အက်ဳိးအျမတ္ေတြကို “S.T.B”ေခၚတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔က ရရွိၿပီး အခြန္ေငြေတြကိုေတာ့ ဗဟိုအစိုးရက ရရွိတဲ့အတြက္ ရွမ္းျပည္သူနဲ႔ ရွမ္းအစိုးရဟာ အက်ဳိးအျမတ္ေရာ အခြန္ေငြကိုပါ တျပားတခ်ပ္မွ်ပင္ မရရွိပဲ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ဟာ သဘာဝအားျဖင့္ သစ္ေတာေတြနဲ႔ စိမ္းလန္းစိုေျပေနေပမဲ့လဲ ရွမ္းျပည္သူေတြဟာ လူစင္မမွီလူတန္းမေစ့ ျဖစ္ေနရတယ္ဆိုတာကို အထူးထုတ္ေဖာ္တင္ျပလိုပါတယ္။

ဒီေနရာမွာလဲ “ျပည္နယ္ေထာက္ပံ့ေၾကး”ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေစာဒက တက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကိုလဲ သက္ဆိုင္တဲ့ ဂ႑က်မွပဲ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပပါရေစ။

လယ္ယာၿခံေျမလုပ္ငန္း

သစ္လုပ္ငန္းကို တင္ျပၿပီးေနာက္ တတိယအခ်က္ျဖစ္တဲ့ လယ္ယာၿခံေျမစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္တင္ျပပါရေစ။

စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကို ေနာက္ဆုံးမွ တင္ျပေပမဲ့လဲ ဒီလုပ္ငန္းဟာ သတၱဳလုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အျခားအေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိျပဳေစလိုပါတယ္။

ဒီ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမွာ ဘာေတြပါဝင္သလဲဆိုရင္ ဆန္စပါး၊ ဂ်ဳံ၊ ကုလားပဲ၊ ေျမပဲ၊ အာလူး၊ ၾကက္သြန္၊ ေကာ္ဖီ၊ လဖက္ေျခာက္၊ သနပ္ဖက္၊ နာနတ္သီး၊ လိေမၼာ္ အစရွိတဲ့ ၿခံယာလယ္ေျမလုပ္ငန္းေတြ ေျမာက္မ်ားစြာပါဝင္ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္လူဦးေရရဲ႕ ၈၀ ရာခုိင္ႏႉန္းဟာ ဒီ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအေပၚမွာ အဓိကအားျဖင့္ မွီခိုလုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနရပါတယ္။

ဒီ ၿခံယာလယ္ေျမ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကိုေတာ့ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ အရ ရွမ္းျပည္သူႏွင့္ ရွမ္းအစိုးရဟာ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရွမ္းျပည္သူေတြအတြက္ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ခ်င္လာေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ၁၉၅၆ ခု မတ္လ အတြင္းမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမရဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေရးေျမ ဧကေပါင္း တသန္းကို “ဗမာ-အစၥေရးလ္ စီးပြားေရးစာခ်ဳပ္”အရ အစၥေရးလ္အရင္းရွင္ေတြထံ ဝကြက္လို႔ အပ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

ဧက တသန္းဆိုတာဟာ ရွမ္းျပည္ရဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္တဲ့ ေျမဧကေပါင္းအားလုံးရဲ႕ တဝက္ခန္႔ျဖစ္ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္သူေတြအတြက္ ဒီေလာက္ေတာင္ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥႀကီးမွာေတာင္ ဖဆပလ ဗဟို အစိုးရဟာ ရွမ္းျပည္သူေတြနဲ႔ ရွမ္းအစိုးရကို တရားဝင္ တင္ႀကိဳေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆႏၵကို ရယူျခင္း လုံးဝမျပဳပဲ သူ႔ တဦးတည္းသေဘာအရ စိတ္ထင္သလို ျခယ္လွယ္လုပ္ကိုင္သြားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာ ရွမ္းျပည္သူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို တမင္ေစာ္ကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေျမယာကို ႏိုင္ငံသားေတြကသာ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ေတြကို တိုက္႐ိုက္ခ်ဳိးေဖာက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္လဲ ဒီ “ဗမာ-အစၥေရးလ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စာခ်ဳပ္”ကို ရွမ္းျပည္က ေက်ာင္းသားေတြ၊ အလုပ္သမာေတြ၊ လယ္သမားေတြ အစရွိတဲ့ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ေတြက တခဲနက္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖဆပလ အစိုးရဟာ ဒီ ကန္႔ကြက္ခ်က္ေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ဇြတ္အတင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဖဆပလ ဗဟို အစိုးရဟာ ျပည္နယ္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လာလို႔ သူတို႔ မလုပ္ေပးခ်င္တဲ့ အခါမ်ားဆိုရင္ “ဒါကေတာ့ ျပည္နယ္အတြင္းေရး ကိစၥမို႔ ဝင္မစြက္ဖက္ပါရေစနဲ႔။ စြက္ဖက္ဖို႔လဲ လုံးဝ မလုိလားပါဘူး”ဆိုတဲ့ ဆင္ေျခေတြကို ေပးေပးၿပီး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခ်င္တဲ့ အခါမ်ားဆိုရင္ေတာ့ (အားလုံးသိၾကတဲ့ အတိုင္းပါပဲ) တဦးတည္းသေဘာအရ ထင္သလို ျခယ္လွယ္သြားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာ ျပည္နယ္ေတြကို ယဥ္ယဥ္ကေလးနဲ႔ ေစာ္ကားလိုက္ျခင္းပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖဆပလ ဗဟို အစိုးရဟာ “ဗမာ-အစၥေရးလ္ စာခ်ဳပ္”ကိစၥမ်ဳိးလို ေရွ႕ကိုလဲ ထပ္မံ၍ ေစာ္ကားေမာ္ကားမလုပ္ဘူးလုိ႔ ဘယ္သူက အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မွာလဲ။

အဲဒါေၾကာင့္ ဒီ လူမ်ဳိးစုေပါင္းစုံ အစည္းအေဝးႀကီး ကေနၿပီး ဒီ ကိစၥမ်ဳိးကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားႏိုင္ရန္ တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္နယ္ေထာက္ပံ့ေၾကး

သဘာပတိနဲ႔ ဘဝတူ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား ခင္ဗ်ား။

အထက္ပါ ရွမ္းျပည္ရဲ႕ အဓိက အသက္ေသြးခဲ လုပ္ငန္းသုံးရပ္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီးတဲ့ေနာက္ ေစာေစာပိုင္းက က်ေနာ္ရည္ညႊန္းေျပာဆိုခဲ့တဲ့ “ျပည္နယ္ေထာက္ပံ့ေၾကး”ကိစၥကို ဆက္လက္တင္ျပ အစီရင္ခံသြားပါမယ္။

“ေထာက္ပံ့ေၾကး”ဆိုကတည္းကိုက လူႀကီးမင္းတို႔ သိရွိၾကတဲ့အတိုင္း (Liability)လို႔ေခၚတဲ့ ေပးရန္တာဝန္ အေနနဲ႔ မဟုတ္ပဲ ေစတနာအေလွ်ာက္ ဗဟိုအစိုးရက ျပည္နယ္ေတြကို ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲ ေထာက္ပံ့ျခင္းလို႔ အနက္အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဒါကတင္ စီးတဲ့သေဘာ၊ အသားယူတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ကို ပိုၿပီးရွင္းေအာင္ တင္ျပပါအုံးမယ္။ နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္ ကိုလိုနီဘဝတုံးက ရွမ္းအစိုးရနဲ႔ ဗမာျပည္မအစိုးရတို႔ရဲ႕ ဘ႑ာေရးအဆက္အသြယ္ဟာ ၁၉၄၀-၄၁ ခုႏွစ္မွာ ဘယ္ေလာက္အထိ ရွိတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တင္ျပလိုပါတယ္။ အဲဒီ ဘ႑ာေတာ္ႏွစ္မွာပဲ ရွမ္းအစိုးရက ျပည္မအစိုးရထံမွ ရပိုင္ခြင့္အေနနဲ႔ အခ်ဳိးက် အခြန္ေတာ္ေငြ ရခဲ့တာကေတာ့-
၁။       ထြက္ကုန္ဝင္ကုန္မွ ရရွိတဲ့ ဆိပ္ကမ္းအေကာက္ခြန္ စုစုေပါင္း၏ ၇ ရာခိုင္ႏႉန္း။
၂။       ဆား၊ သၾကား၊ ေငြသားႏွင့္ စီးကရက္တို႔အေပၚမွ ရရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတြင္းအခြန္ေတာ္ေငြ၏ ၆.၇ ရာခုိင္ႏႉန္း။
၃။       ရွမ္းျပည္သို႔ တင္ပို႔ေသာ ဓာတ္ဆီ၊ ေရနံဆီႏွင့္ မီးျခစ္မ်ားမွ ရရွိတဲ့ အခြန္ေတာ္ေငြ အားလုံး။
၄။       နမၼတူ-ဘားမား ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ရရွိေသာ အျမတ္ေတာ္ခြန္၏ ၉၉ ရာခုိင္ႏႉန္း။
၅။       ရွမ္းျပည္အတြင္းရွိ အစိုးရအမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ မီးရထားဌာနအမႈထမ္းမ်ားထံမွ ရရွိေသာ အျမတ္ခြန္အားလုံး။
၆။       ရွမ္းျပည္၌ ေရာင္းရေသာ အစိုးရ သိန္းထီေငြ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႉန္း။
၇။       ရွမ္းျပည္သို႔ တင္ပို႔သည့္ တိုင္းရင္းျဖစ္ ေသရည္ေသရက္မ်ားမွ ရရွိေသာ ယစ္မ်ဳိးခြန္အားလုံး။
၈။       ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ေသာ ခ်ိပ္အေပၚမွ ရရွိသည့္ ထြက္ကုန္အေကာက္ေတာ္၏ ၉၃.၁ ရာခိုင္ႏႉန္း။
၉။       ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ေသာ ရွားအေပၚမွ ရရွိသည့္ ထြက္ကုန္အေကာက္ေတာ္၏ ၂ ရာခုိင္ႏႉန္း။
၁၀။     ျမန္မာျပည္ မီးရထားမွ ရရွိေသာ အျမတ္ေတာ္ေငြ၏ ၇ ရာခိုင္ႏႉန္း။
၁၁။     ျမန္မာျပည္ စာတိုက္၊ ေၾကးနန္းဌာနမွ ရရွိေသာ အျမတ္ေငြ၏ ၇ ရာခိုင္ႏႉန္း။
၁၂။     ေငြဒဂၤါးဌာနမွ ျမန္မာျပည္အစိုးရက အိႏၵိယအစိုးရထံမွ အျမတ္ေငြရသည့္အခါ ၅ ရာခိုင္ႏႉန္း။
စသည္ျဖင့္ အခ်ဳိးက်ရခဲ့တာဟာ စုုစုေပါင္း ၅၈၈၈၀၀၀ိ/ ေျခာက္သန္းနီးပါးျဖစ္ပါတယ္။

ရွမ္းအစိုးရက ျမန္မာျပည္အစိုးရကို အဲဒီ ဘ႑ာေတာ္ႏွစ္အတြင္းမွာပဲ “ေပးရန္တာဝန္”အေနနဲ႔ ျပန္ၿပီး အခ်ဳိးက်ေပးခဲ့ရတာကေတာ့-
၁။       ဆိပ္ကမ္းအေကာက္ေတာ္ဌာန ကုန္က်စရိတ္ စုစုေပါင္း၏ ၆.၂ ရာခိုင္ႏႉန္း။
၂။       ဆား၊ သၾကားႏွင့္ မီးျခစ္အေပၚ အေကာက္ေတာ္ ေကာက္ရာတြင္ ကုန္က်ေသာ စရိတ္ေငြ၏ ၆.၂ ရာခိုင္ႏႉန္း။
၃။       ျမန္မာျပည္ မီးရထားဌာန ႐ႈံးေငြ၏ ၇ ရာခိုင္ႏႉန္း။
၄။       စာတိုက္၊ ေၾကးနန္းဌာန ႐ႈံးေငြ၏ ၇ ရာခိုင္ႏႉန္း။
၅။       မီးရထား၊ စာတိုက္ေၾကးနန္းအတြက္ အိႏၵိယသို႔ ေပးဆပ္ရေသာ အေႂကြးေငြ၏ ၇ ရာခိုင္ႏႉန္း။
၆။       အိႏၵိယျပည္သို႔ ျမန္မာျပည္က ေပးဆပ္ရေသာ အေႂကြးေငြ၏ ၆.၈ ရာခိုင္ႏႉန္း။
၇။       ကာကြယ္ေရးဌာနတြင္ ခရိယာန္ဘာသာေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့စရိတ္၏ ၆.၈ ရာခိုင္ႏႉန္း။
၈။       ျမန္မာျပည္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ကိစၥအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေငြ၏ ၆.၈ ရာခိုင္ႏႉန္း။
၉။       သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို လူဦးေရအခ်ဳိးအစားအတိုင္း၏ ရာခိုင္ႏႉန္း။
၁၀။     ေငြဒဂၤါးသြန္းလုပ္ေရး၌ အိႏၵိယသို႔ ျမန္မာျပည္အစိုးရက ေပးရေသာ ေငြ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႉန္း။
၁၁။     ပင္စင္လစာမ်ားအတြက္ အိႏၵိယသို႔ ျမန္မာျပည္အစိုးရက ေပးသြင္းရေသာ ေငြ၏ ၆.၈ ရာခိုင္ႏႉန္း။
၁၂။     ကာကြယ္ေရးဌာန ကုန္က်စရိတ္၏ ၆.၈ ရာခုိင္ႏႉန္း။
စသည္ျဖင့္ အခ်ဳိးက်အတိုင္း ေပးခဲ့ရတာဟာ စုစုေပါင္း ၂၃၈၂၀၀၀ိ/ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတြအားလုံးကို ျပန္ၿပီး ဆန္းစစ္လိုက္ရင္ ကိုလိုနီေခတ္တုံးက ရွမ္းျပည္နဲ႔ ျမန္မာျပည္ ဘ႑ာေရးအဆက္အသြယ္ဟာ ေပးကမ္း “ေထာက္ပံ့”တဲ့ သေဘာမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ “ေပးရန္တာဝန္နဲ႔ ရရန္ပိုင္ခြင့္”သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း အထင္အရွားေတြ႔ရပါတယ္။

ကိုလိုနီဘဝတုံးက ရွမ္းျပည္ဟာ ရရန္ပိုင္ခြင့္အေနနဲ႔ ရယူခြင့္ရွိခဲ့တာကို လြတ္လပ္ၿပီဆိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုေခတ္က်မွ “ေထာက္ပံ့ေၾကး”ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးလုိက္တာဟာ စကားလုံးအရေတာင္ လုိက္ၿပီး အႏွိမ္ခံေနရတဲ့အတြက္ အေတာ္ပဲ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းပါတယ္။

ဒါေတြပဲလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္လဲ လြတ္လပ္တယ္ဆိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုေခတ္ကို ေရာက္ခါမွ ရွမ္းအစိုးရနဲ႔ ဗဟိုအစိုးရတို႔ ဘ႑ာေရးအဆက္အသြယ္ဟာ သာတူညီမွ် သေဘာမ်ဳိး၊ အခ်ဳိးက်သေဘာမ်ဳိး မဟုတ္ပဲ ျပည္နယ္ဖက္ကသာ တဖက္သတ္နစ္နာေနေၾကာင္း တင္ျပပါရေစ။

ရွမ္းအစိုးရက ဗဟိုအစိုးရထံမွ ႏွစ္စဥ္ရခဲ့တဲ့ “ေထာက္ပံ့ေၾကး”ေခၚ ရပိုင္ခြင့္ေတြဟာ လူဦးေရအလိုက္ တကယ္ရသင့္တာထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းၿပီးရခဲ့ေၾကာင္းကို ေအာက္ပါစာရင္းအရ သိရွိႏိုင္ပါတယ္။
 Table 3

အခုတင္ျပလိုက္တဲ့ စာရင္းကေတာ့ ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္အခြန္ေတာ္ရေငြဖက္က တြက္ခ်က္ၿပီး ျပလိုက္တဲ့ စာရင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘတ္ဂ်က္အသုံးေငြဖက္က လွည့္ၿပီး တြက္ခ်က္လိုက္ရင္လဲ ရွမ္းျပည္နယ္ဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ နစ္နာေနေၾကာင္းကို ေအာက္ပါစာရင္းနဲ႔ ထပ္ေလာင္းတင္ျပပါရေစ။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။