Monday, January 14, 2013

ဒီမိုုကေရစီ နဲ ့ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု


By https://www.facebook.com/aung.naingmoe.58
မိုုးသီး

ဒီမိုုကေရစီ နဲ ့ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု စနစ္ ဆိုုတာကိုု အားလံုုး နားလည္ ေအာင္ေျပာရမယ္ဆိုုရင္ ေဆာ့၀ဲနဲ့ကြန္ျပဴတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုုကေရစီ က ေဆာ့၀ဲ ျဖစ္တယ္။ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုစနစ္က ကြန္ျပဴတာျဖစ္တယ္။ ေဆာ့၀ဲနဲ့ ကြန္ျပဴတာ ေပါင္းစပ္မွာသာ ကြန္ျပဴတာတခုုအလုုပ္လုုပ္ လာ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုဟာ ကြန္ျပဴတာတလံုုးဆိုုရင္ ရိုုးရိုုးကြန္ျပဴတာမဟုုတ္ အဲပ္လ္ကြန္ျပဴတာ ( Apple Computer) တလံုုး လိုု ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းတယ္။ လံုုျခံဳတယ္။ ျပည္နယ္ေတြကြဲမထြက္သြား ဘူး။ လူလူျခင္းခြဲျခားဆက္ဆံလုုိ ့မရဘူး။ တျခားကြန္ျပဴတာေတြလိုု အျပင္ ကဗိုုင္းယပ္စ္ေတြ တိုုက္ခိုုက္လိုု ့မရဘူး။

ေဆာ့၀ဲပဲရိွျပီး ကြန္ျပဴတာကမေကာင္းရင္ အလုုပ္လုပ္လုုိ ့မရဘူး။
ဒီမိုုကေရစီေတာ့ရိွတယ္။ ျပည္ေထာင္စုုစနစ္ကိုုမလုုပ္နိင္ရင္ မေအာင္ ျမင္ႏုိင္ဘူးေပါ့။

ဖယ္ဒရယ္မလိုုပါဘူးလိုု ့ေျပာျခင္း၊ က်ေနာ္တိုု ့ လူေတြက ဖယ္ဒရယ္ ဆိုုတာ ခြဲထြက္ေရးလိုု ့ပဲသိတယ္။ ဖယ္ဒရယ္ကိုုမေျပာၾကပါနဲ့ကြာ ဆိုုတာကေတာ့ က်ေနာ္တိုု ့ရွင္းျပရမွာေပါ့။ ကြန္ျပဴတာတလံုုးလိုုတယ္ဆိုုတာကိုုရွင္းျပရမွာေပါ့။
ဒါက တျပည္လံုုးနိမ့္က်သြားတဲ့ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေနတာပဲ။

တေယာက္က က်ေနာ္ကိုု ေဆြးေႏြးတယ္။ ေတာင္ၾကီးကိုုသြားဖိုု ့ဗီဇာ မေလ်ာက္နိင္ဘူးတဲ့။ အေမရိကန္ ကိုုေရာက္လာတဲ့ ျမန္မာ ဒုုကၡသည္ မိသားစုုဟာ နယူးေယာက္မွာေနတယ္။ ကားလီဖိုုးနီးယား ကိုု သြား လွည္ဖုုိ ့အျပီးေျပာင္းသြားဖိုု ့ သူဟာ ဘယ္သူဆီမွာ မွ ဗီဇာေလ်ာက္ စရာမလိုုတဲ့အျပင္ ဟိုုေရာက္ရင္ အဲ့စရင္းေတာင္ တိုုင္စရာမလိုုဘူးဆိုုတာ သူသိထားပံုုမရဘူး။

ဘာ လိုု ့လဲဆိုုေတာ့ဦးေန၀င္းက ဖယ္ဒရယ္ဆိုုတာခြဲထြက္တာလိုု ့သူ ကိုုမ်က္မွန္စိမ္းတပ္ေပးလိုုက္တာကိုုး သူကိုုစစ္အစိုုးရ အဆက္ဆက္ ေပးလိုုက္တဲ့ပညာေရးက ၁+ ၂ = ၅ လိုု ့သင္ေပးလိုုက္တာကိုုး။

အမ်ားစုုေျပာေလ့ရိွတာကေတာ့ အေမရိကန္နဲ ့ ျမန္မာ ဟာ မတူဘူး ဆိုုတာပါပဲ။ က်ေနာ္က တူတယ္လိုု ့ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဘာတူလဲဆိုု ေတာ့ နိင္ငံအသီးသီးျဖစ္ေနတဲ့ ျပသနာေတြ ကိုုေလ့လာတဲ့အခါမွာ

၁။ ဘာသာေရး
၂။ လူမ်ိဳးေရး
၃ ။ လူတန္းစားအေရး
၄။ အက်ိဳးစီးပြား တခုုခုုေပၚမွာ အေျခခံျပီးျဖစ္ေနၾကတာပဲျဖစ္တယ္။ အမ်ားစုုကေတာ့ ဒီ ၄ မ်ိဳးစလံုုေပၚမွာအေျခခံျပီးျဖစ္ၾကတာပါပဲ။

လူပိန္းနားလည္လည္လြယ္ေအာင္ေျပာရရင္ ငါဘုုရားက မင္းဘုုရား ထက္ၾကီးတယ္။ ငါလူမ်ိဳးက မင္းလူမ်ိဳးထက္ျမတ္တယ္။ ငါသာလ်င္ ခ်မ္းသာ၊ မင္းတိုု ့ မြဲေနတာငါဂရုုမစိုုက္ဆိုုတာေတြ ျပနာေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ နိင္ငံေခါင္းေဆာင္တိုုင္းဟာ နိင္ငံတခုုရဲ ့ျပသနာေတြ ေတာ္ လွန္ေရးေတြကိုု ေလ့လာခဲ့ၾက အသံုုးခ်ခဲ့ၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ အနည္း အမ်ား ၊ တိုုက္ရိုုက္သြယ္၀ိုုက္ သင္ခန္းစာယူၾကပံုုေတြသာ ကြာသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနိင္ငံမွာျဖစ္ေနတဲ့ျပသာနာ ဆိုုတာက အေမရိကန္ ေတြမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျပသနာနဲ ့စာလိုုက္ရင္ အိပ္ေနသေလာက္ပဲရိွပါတယ္။ အေမရိကန္ လြတ္ လပ္ေရးတိုုက္ပြဲ၊အေမရိကန္ ျပည္တြင္းစစ္။ လူျဖဴလူမဲ တိုုက္ပြဲ ဒါေတြကိုု ၾကည့္ရင္ ဒါေတြကိုုၾကည့္ရင္ က်ေနာ္ခုုန ကေျပာခဲ့တဲ့ ျပသနာ ၄ ရပ္စလံုုး သတိုု ့ရင္ဆိုုင္ခဲ့ၾကတယ္။
အၾကီးအက်ယ္သတ္ခဲ့ၾကတယ္။ (ညီအကိုုခ်င္း၊ မိတ္ေဆြခ်င္း သတ္ခဲ့တာပါ။ အြန္လိုုင္းေပၚမွာနာမည္၀ွက္နဲ ့ဆဲတာမ်ိုုးမဟုုတ္ပါ။)

အေမရိကန္ လြတ္လပ္ေရးတိုုက္ပြဲကိုု ျပင္သစ္ေတြအတုုယူခဲ့တယ္။ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ခဲ့တယ္။ အိုုင္ယာလန္ေတာ္လွန္ေရးကိုု ျမန္မာ ေတြအတုုယူခဲ့တယ္။ ဆင္ဖိန္းကိုု အတုုယူျပီး ဒိုု ့ဗမာအစည္းရံုုးလုုပ္ခဲ့ တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေတြေအာင္ျပီး အစိုုးရေတြဖြဲ ၾကေတာ့ အတုုယူခဲ့ ၾကျပန္တယ္။ ျမန္မာ၊ အိႏယ ေတြက အဂၤလိပ္ ကိုုလိုုနိီျဖစ္ခဲ့ေတာ့ အဂၤလန္ကိုု အတုုယူခဲ့ၾကတယ္။
ဒါမွန္တာပဲ။ အတုုယူရမွာပဲ။ ကိုုယ္မွမသိပဲကိုုး။ မေအာင္ျမင္တာကေတာ့
သူတိုု ့လိုု စနစ္မွားလိုု ့ေတာ့မဟုုတ္ဘူး။ ကိုု္ယ္နဲ့မကိုုက္လိုု ့မဟုုတ္ဘူး။ သူတိုု ့လိုု ေသေသခ်ာခ်ာ တူေအာင္မလုုပ္လိုု ့ပဲျဖစ္တယ္။

ဒီမိုုကေရစီဆိုုတာ ကိုု က်ေနာ္တိုု ့နားလည္ခဲ့တာ ၊ အမ်ားစုုအုုပ္ခ်ဳပ္ (Majority Rule) ဆိုုတာကိုုပဲ ေယ်ဘူယ်မ်ွသာျဖစ္ခဲ့တယ္။ တကယ္ ေလ့လာေတာ့ အာဏာခြဲေ၀ျခင္း ( Power Sharing ) လဲ ရိွေနတယ္။ လိုုအပ္လာရင္ ခြဲေ၀ရတဲ့သေဘာကိုုဆင္ျခင္မိလာတယ္။
ဒီေန ့ ဦးသိန္းစိန္ အစိုုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု အာဏာခြဲေ၀ မေပးျခင္တာ၊ တိုုင္းရင္းသား ျပည္နယ္ေတြကိုု ခြဲေ၀မေပးတာ က်ေနာ္ တိုု ့ျမင္လာၾကျပီ။ အမ်ားစုုနိင္ထားတိုုင္း ျပသနာမျပီးတာကိုု ျမင္ လာ ၾကျပီ။ သိလာၾကတယ္။

ဒီမိုုကေရစီဆိုုတာ အမ်ားစုုအုုပ္ခ်ဳပ္ ၊အာဏာခြဲ ေ၀ တင္မက သယံဇတ ကိုုလဲ ခြဲ ေ၀မႈ ( Sharing Resources ) ဆိုုတာကိုုလဲ လုုပ္ရပါလား ဆိုုတာ က်ေနာ္တိုု ့သိလာၾကျပီ။ ၂၁ ရာစုုရဲ ့ဒီမိုုကေရစီ အေျပာင္းလဲ ဟာ
၁၉ ရာစုု တုုန္းက အဂၤလန္ အေမရိကန္ တိုု ့စတင္ ခဲ့တုုန္းကထက္
ပိုု ျပီး သိမ္ေမြ ့လာတယ္။ ေလးနက္လာတယ္ ဆိုုတာ ကိုု က်ေနာ္ တုုိ ့ပိုုမိုုသိလာၾကျပီ။ လူျဖဴေတြက လူမဲ ေတြကိုု ခြဲေ၀ ေပးလာခဲ့ၾက ရတယ္။ အရင္တံုုးက ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ၊ အေမရိကန္ မွာ လူမဲကိုုေတြ ရာေနရာသတ္ဆိုုတဲ့ Kသံုုလံုုး ဂိုုဏ္း ၀င္ေတြ လူျဖဴ ေတြကိုု လက္ခံၾက ေတာ့ဘူး။ မတရားတဲ့လုုပ္ရပ္လိုု ့လူျဖဴ အမ်ားစုုက ျမင္လာၾကတယ္။

ျမန္မာ ျပည္ကိုုၾကည့္ရင္ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိုုးမ်ားက လူဦးေရရဲ ့ ငါးပံုု သံုုးပံုုရိွေနတယ္။ နယ္ျခားေတြ သဘ၀အရင္းျမစ္ေတြရိွတဲ့ေနရာမွာ ေနေနတယ္။ တိုုင္းရင္းသားအသီးသီး ဟာ ကိုုယ္ပိုုင္ လကၡာဏာ ေတြ ရိွေနတယ္။ ( စကား နဲ ့လူမ်ဳိဳးဆက္သက္ပံုု)

တိုုင္းရင္းသားေတြအားလံုုးဟာ ျမန္မာျပည္ကိုု အဦးဆံုုးေရာက္လာတဲ့ အေျခခံ ေနထိုုင္ၾကတဲ့ အိမ္ရွင္ေတြျဖစ္ေနၾကတယ္။
က်ေနာ္တိုု ့ဗမာေတြက ေနာက္မွေရာက္လာတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

တိုုင္းရင္းသားေတြနဲ ဗမာေတြျဖစ္လာတဲ့ စစ္ပြဲဟာ မေန ့တေန ့ကမွ ျဖစ္တာမဟုုတ္ပါ။ ေအဒီ ၁၀၄၄ ကတည္းက ျဖစ္လာတဲ့စစ္ပြဲေတြျဖစ္ပါ တယ္။ ပေဒသရာဇ္နဲ့စစ္အစိုုးရေတြက မဟာဗမာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ ကိုု ဖန္ တီးျပီးတိုုင္းရင္းသားေတြကိုု လူမ်ိဳးေရး အရခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြကိုု ရာဇ၀င္တေလ်ာက္လံုုးလုုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ ၁၁ရာစုု အေနာ္ရထာနဲ့ မႏူဟာ ဘုုရင္ၾကားစစ္ပြဲကလဲ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပါတယ္။

၁၆ ရာစုုမွာ မြန္ဘုုရင္ ရာဇဓိရာ္နဲ ့ ျမန္မာဘုုရင္ မင္းေခါင္တိုု ့ၾကားျဖစ္ တဲ့စစ္က ျပည္တြင္းစစ္ပါပဲ။ မြန္ျမန္မာ ႏွစ္ေလးဆယ္စစ္ပြဲဟာ ျပည္တြင္း စစ္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။

၁၉ ရာစုု ျမန္မာဘုုရင္ဘိုုးေတာ္ဘုုရားနဲ ့ ရခုုိင္ဘုုရင္ ၾကားစစ္ပြဲဟာလဲ ျပည္တြင္းစစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

လက္နက္အား နဲ့ နိင္ငံေတာ္ကိုု စုုစည္းမယ္ဆိုုတဲ့ ဗမာဘုုရင္ေတြ ရဲ ့ အၾကံ၊လံုုလဥသဖ ေတြဟာ ရခဲ့သလား။ တကယ္ေအာင္ ျမင္တ့ဲ ျမန္မာ နိင္ငံေတာ္ၾကီးကိုုတည္ေဆာက္နိင္ခဲ့ပါသလား။

၁၉ ရာစုု အဆန္းမွာ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္သြားတဲ့ နယ္ခ်ဳဲ ့ အဂၤလိပ္အစိုုးရက ျမန္မာျပည္ကိုု က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုုက္တဲ့အခါမွာ
မဟာ ဗဟာ လူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ ဟာ ျမန္မာျပည္ကိုု ကာကြယ္မေပးနိင္ခဲ့ပါဘူး။
သမိုုင္းမွာ သီေပါဘုုရင္ ကိုု အဂၤလိပ္က ၾကက္ကေလးငွက္ကေလး ဖမ္းသလိုု ဖမ္းသြားတယ္လိုု ့ မွတ္တမ္းတင္ထားၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တိုု ့ဟာ ျပည္တြင္းစစ္မီးကိုုရပ္ဆိုုင္းျပစ္ရမယ္ လိုု ့ တဖြတဖြေျပာေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းစစ္ကိုု ေက်းဇူးျပဳျပီးရပ္ပါလိုု ့ေျပာလိုု ့မရဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္ကိုု
ရပ္ဖိုု ့ သီခ်င္းတပုုဒ္နဲ့မရပ္ဘူး။ ကရင္အက်ီ၀တ္၊ ကခ်င္အက်ီ၀တ္ ျပလိုုက္လိုု ့ ျပည္တြင္းစစ္မီးမရပ္ပါဘူး။ စစ္ေျပးဒုုကၡသည္ေတြကိုု မားမားထုုတ္သြားေပးရံုုနဲ ့ ျပည္တြင္းစစ္မရပ္ဘူး။

ျပည္တြင္းစစ္မီးရပ္ေအာင္ ခင္ဗ်ား တိုု ့က်ေနာ္တုုိ ့ ဒီမိုုကေရစီ နဲ့ ဖယ္ဒရယ္အေၾကာင္ကိုု မ်ားမ်ားေျပာရမယ္။ ခင္ဗ်ားတိုု ့က်ေနာ္တိုု ့ ပါးစပ္က ဖယ္ဒရယ္ကိုုေျပာရတာ ေယာက္ခမကိုု အေမလိုု ့အေဖလိုု ့ ေခၚရမွာရွက္သလိုုလိုု လုုပ္ေနတဲ ့ မရဘူး။

ဒီေန ့အိမ္ကိုု ခင္ဗ်ား ျပန္ေရာက္တာနဲ့ ခင္ဗ်ား ရီးစား၊ မိန္းမ၊ မိဘ၊ ဆရာ သမား၊ ဆရာေတာ္ကိုု ဖံုုးေခၚပါ။ သြားေျပာပါ။ ျမန္မာ ျပည္ဟာ
ျပည္တြင္း စစ္ ကိုုရပ္ရမယ္။ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု တည္ေဆာက္မွာရ မယ္ ဆိုုတာကိုု ေျပာျပပါ။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုတည္ေဆာက္ေရး ကိုု ေရွ ့တ လွမ္း တိုုး က်ေနာ္တိုု ့လုုပ္ရမယ္။ လူထုုလႈပ္ရွားမႈေတြကိုု ဆက္တိုုက္ ေဖၚထုုတ္ရမယ္။

နိဂံုုးခ်ဳပ္ပါမယ္။

၁။ ျပည္တြင္းစစ္ ဟာ မေန ့တေန ့ကျဖစ္တဲ့စစ္မဟုုတ္ဘူး။ ႏွစ္ေပါင္းတ ေထာင္ နီးပါးၾကာခဲ့ျပီ။

၂။ တိုုင္းရင္းသားေတြနဲ ့ ဗမာေတြျဖစ္ေနတဲ့ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ေန၀င္း ေၾကာင့္ ၊ သန္းေရႊ ေၾကာင့္ သိန္းစိန္ နဲ့မင္းေအာင္လိႈက္ေၾကာင့္ဆိုုတာ လံုုေလာက္တဲ့ဆင္ျခင္မဟုုတ္ဘူး။

၃။ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ မဟာ ဗမာ လူမ်ိဳးေရး ၀ါဒဆိုုးေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ဒီ၀ါဒဟာ ခင္ဗ်ားတိုု ့က်ေနာ္တိုု ့ရဲ ့ မသိသားဆိုုး၀ါးတဲ့ လစ္လ်ဴရႈ မႈ (Ignorance ) နဲ ့ ျမန္မာ ့နိင္ငံေရးယ်ဥ္ေက်းမႈအေပၚမွာ ေပါက္ပြား လာတာျဖစ္တယ္။

၄။ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု အေၾကာင္းမေျပာပဲ ဒီမိုုကေရစီရရိွေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ရရိွေရး ၊ တရားဥပေဒဆိုုးမိုုးရး၊ ပြင့္လင္းလူ ့အဖြဲ ့ စည္းတည္ေဆာက္ေရး စတာေတြကိုုေျပာတာ ဟာ ကိုုယ္ အရိပ္ နဲ ့ကိုုယ္ တိုုက္ပြဲ ဆင္ေနတာမ်ွသာျဖစ္တယ္။

ဒီမုုိကေရစီနဲ့ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု ဆိုုတာ ေဆာ့၀ဲနဲ့ကြန္ျပဴတာလိုုပဲ။
တခုုထည္းနဲ့ အလုုပ္လုုပ္လိုု ့မရဘူး။ ရပ္တည္လိုု ့မရနိင္ေပဘူး။

ႏွစ္သစ္မွာေပ်ာ္ရႊင္နိင္ပါေစ

မိုုးသီး

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။