Friday, August 30, 2013

ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ လူထုအျမင္ ရယူရန္ ရွင္းလင္းပြဲ တရပ္ KNU က်င္းပ

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမွ ရရွိထားေသာငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေျခအေန မ်ားအား တင္ျပၿပီး လူထု ဆႏၵ ရယူရန္ ဆႏၵ ခံယူပြဲ တရပ္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ တာ့ခရိုင္ရွိ မယ္လ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ယမာန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက်င္းပ ခဲ့သည္ဟု စည္းရံုး လွံဳ ႔ေဆာ္သူ ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအရုံး (KNU) မွ ဗဟို ေကာ္မီတီ၀င္ ပဒို ေစာလွထြန္းက ဆိုပါသည္။ 

“ KNU ကေတာ့ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးတဲ့ နည္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ျပသနာကို ေျဖရွင္းေနေတာ့ အဲဒီ အေျခအေနေတြကို တင္ျပ ခဲ့ပါတယ္။ပီးေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဒုကၡသည္ ျပန္ပို႔ေရး ကိစၥ၊ေျမယာ အဓမၼ သိမ္းဆည္းေနတဲ့ ကိစၥ၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ကိစၥနဲ႔ စီးပြားေရး ကိစၥေတြကို ခ်ျပျပီး လူထု ဆႏၵ ခံယူတဲ့ပြဲပါဟု ဆိုပါသည္။ 


ယင္းဆႏၵ ခံယူပြဲသို႔ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ဆရာ ဆရာမ၊ စခန္း ေကာ္မတီမ်ား၊ CBO ေခါင္းဆာင္မ်ား၊ KNU တပ္မဟာ() အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးမ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကရင္ အမ်ိဳးသားႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မတီ ၀င္မ်ား၊ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူမ်ဳိးစံု တိုင္းရင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း လူထု (၃၀၀) ခန္႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။  

KNU သည္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ နည္းျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ျပန္႔က်ဲေနသည့္ ကရင္လူမွဳ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကို ျပန္လည္ စုစည္းရန္ ကရင္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကား ေစ့ေရးကိုလည္း တခ်ိန္ထဲတြင္ တည္ေဆာက္ ေနေၾကာင္း အျပင္ ေလာေလာဆယ္ ရင္ဆိုင္ ေနရသည့္ ဒုကၡသည္ ဆိုင္ရာ ျပသနာမ်ား၊ ေျမယာ သိမ္းဆည္း ခံေနရျခင္း ကိစၥ၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ကိစၥႏွင့္ စီးပြားေရး ကိစၥ အေျခအေန မ်ားကို တင္ျပၾက ပါသည္။ 

ဤအေၾကာင္းအရာ မ်ားကို KNU ဗဟုိ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ပဒို ေစာေဒၚေလမူး၊ ပဒို ေစာအယ္ကလုေစးႏွင့္ ပဒိုေစာလွထြန္းတို႔က ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။ KNU သည္ လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ျဖင့္ ခ်ီတက္ ေနဆဲ ျဖစ္ျပီး တဖက္တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး နည္းလမ္းျဖင့္လည္း က်င့္သံုး သြာမည္ဟု ဆိုပါသည္။ 

ဤသို႔ေၾကာင့္ ယခု က်င္းပေသာ လူထု ဆႏၵခံယူ ပြဲသည္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို သိေစလိုျပီး၊ အေကာင္းဆံုး  ျဖစ္လာရန္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ ၾကမည္ကို အႀကံဥာဏ္ ရယူျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ တက္ေရာက္သူ မ်ားကမူ ကြဲျပားေနေသာ ကရင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပန္လည္ ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ပို႔ေရး အေျခအေန မ်ားကို ပိုမို စိတ္၀င္စားေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ 

ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ ျပန္ပို႔ေရးတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ သေဘာထားႏွင့္ ရရွိ ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဒုကၡသည္ ေထာက္ပံ့မွဳ စနစ္ႏွင့္ ရိကၡာ ေလွ်ာ့ခ်မွဳ အေျခအေနမ်ားအား တင္ျပ သြားခဲ့ သည္ဟု ကရင္ ဒုကၡသည္ ေကာ္မီတီ (KRC) ၀င္ တဦးက ဆိုပါသည္။

KNU အေနျဖင့္လည္း ဒုကၡသည္ ျပန္ပို႔ေရး အဆင့္ထက္ အေျခအေန တင္ျပေနျခင္း ျဖစ္ျပီး အႀကံဥာဏ္ ရယူသည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ဒုကၡသည္ မ်ားကမူ ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေရး ေနရပ္ရင္း ဖက္ကို ျပန္ပို႔ေရးထက္ ေနရာေဒသ သတ္မွတ္ျပီး ေနရာ ခ်ထားသည့္ ျပသနာ၊ ေနရပ္ရင္း ျပန္လိုသူမ်ား ကလည္း ေျမယာ၊ အိမ္ယာ မရွိေတာ့သည့္ ျပသနာမ်ားကို တင္ျပၾကပါသည္။ 

KNU သည္ ကရင္ အမ်ိဳးသား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္စဥ္ကုိ ျပည္သူ လူထုေတြ သိရွိႏိုင္ရန္ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ဒုကၡသည္ မ်ား၏ တင္ျပ ထားသည့္ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ မ်ားအား အေျခခံျပီး အေကာင္အထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္ သြားရန္ ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဤသို႔ေၾကာင့္ သတင္းအမွန္ ရရွိေရးကို အျမင္ဖလွယ္ ၾကျပီးမွမွန္ကန္သည့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖၚရာတြင္လည္း လူထုမ်ားႏွင့္ KNU တို႔ ပူးေပါင္းျပီး ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္ စံႏွဳန္း ႏွင့္အညီ ရရွိ လာေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။

ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU) သည္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးေနာက္ ရရွိထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ အေျခအေန မ်ားကို ကရင္ လူထုအား စဥ္ဆက္ မျပတ္ ရွင္းလင္း တင္ျပ လာခဲ့ ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လူထုႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ ကရင္ လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ား ညီညြတ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူထု ရွင္းလင္းပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵ ခံယူပြဲမ်ား က်င္းပ လာခဲ့မွာ (၁၀) ႀကိမ္ ထက္မနည္း ရွိခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။