Wednesday, May 15, 2013

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား အပစ္ရပ္ၿပီး ေျမသိမ္းဖို႔လား

(ဧရာ၀တီ)

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားသို႔ ကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား တိုးပြားလာေနသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရဖက္မွ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္း အ၀ိုင္းမွ ေတာင္းဆိုလိုက္ၾကသည္။

တိုင္းရင္းသားအေရး တက္ၾကြေဆာင္႐ြက္သည့္ အဖြဲ႔ေပါင္း ၄၀ခန္႔မွ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းခံမႈကို အစိုးရ၏ ေျမယာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေကာ္မတီ ႏွစ္ခုက ယခင္အပတ္က ပယ္ခ်လိုက္သည္။ သို႕ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္တဦးက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံု၍ ႏွစ္သိမ့္အားေပးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


နယ္သာလန္အေျခစိုက္ Transnational Institute မွ သုေတသီတဦး ျဖစ္သည့္ Kevin Woods က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးတင္ထြဋ္ ဦးေဆာင္သည့္ ေျမယာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဦး၀င္းထြန္းမင္း ဦးေဆာင္သည့္ ေျမယာခြဲေ၀ခ်ထားမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ မ်ားက ေတြ႔ဆံုခြင့္ျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံမႈကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

“ဒီေကာ္မတီ ႏွစ္ခုက အေရးပါတဲ့ အတြက္ က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ သူတို႔က ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေတြ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ေဒသေတြက အရပ္ဖက္လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ မေတြ႔ခ်င္ဘူးဆိုရင္ သူတို႔က ဒီလိုျပႆနာေတြကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသလဲ မသိဘူး” ဟု ေမလ ၉ ရက္ေန႕ တိုင္းရင္းသား အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား အစိုးရ႐ံုးစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ထြက္ခြာရန္ျပင္ဆင္ေနၾကခ်ိန္တြင္ Kevin Woods က ဆိုသည္။
သမၼတ၏ အႀကံေပးအဖြဲ႔ အခ်ိဳ႕ျဖစ္သည့္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစန္တာ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအႀကံေပးေကာင္စီ တို႔ကမူ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ လက္ခံခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တ၀ွမ္းမွ အစိုးရမဟုတ္သည့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္း ၄၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္တြင္အေျခစိုက္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ အရင္အပတ္အတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ေတြ႔ဆံုၾကၿပီးေနာက္ တစထက္တစ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္ တိုင္းရင္း သားေဒသမ်ားမွ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကုမၸဏီမ်ား ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသခံမ်ား၏ လယ္ေျမဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျမင့္တက္လာရျခင္းသည္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကင္းမဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၂ ေျမယာဥပေဒသည္ မိ႐ိုးဖလာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာ စနစ္ကို အားထားလုပ္ကိုင္သည့္ လယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို သတ္မွတ္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ 
ထို႔အတူ ေျမယာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အစဥ္အလာ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္လည္း မကိုက္ညီျခင္းမ်ားရွိေနသည္။ ေက်းလက္မွ တိုင္းရင္းသား လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို မွတ္ပံုတင္ရာ တြင္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္ အရပ္ရပ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႀကီးမားျခင္းႏွင့္ လယ္သမားမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား မရွိျခင္း စေသာ အခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။

“လယ္သမားေတြမွာ လယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္း အေထာက္အထားဘာမွကို မရွိဘူး၊ ဒီေတာ့ ဒီေျမကို ပိုင္ပါတယ္ ဆိုတာ သက္ေသျပလို႔ မရေတာ့ဘူးေပါ့၊ ၂၀၁၂ ေျမယာဥပေဒ အရဆိုရင္ အသိမ္းခံလိုက္ရတဲ့ ေျမအတြက္ တရားရံုးသြားၿပီး တရားစြဲလို႔ မရေတာ့ဘူး” ဟု ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေဆာင္႐ြက္ေနသူ မစုစုေႏြး က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူနည္းစုျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သတၱဳသိုက္မ်ား၊ သစ္ေတာ ႏွင့္ ေျမၾသဇာေကာင္းသည့္ ေျမမ်ား ရွိၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူရန္ ဆည္တည္ေဆာက္ဖို႔ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျမစ္မ်ားလည္း ရွိေသာ နယ္စပ္ေဒသ မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုေဒသမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရတို႔ အၾကား စစ္ပြဲမ်ား ကာလရွည္ၾကာစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာလည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၾသဇာအာဏာျပင္းသည့္ စစ္တပ္သည္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို လုိခ်င္သည့္ အခါတြင္ လက္နက္ အားကိုးႏွင့္ အႏိုင္က်င့္ရယူေလ့ရွိခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ သတၱဳတူးေဖၚေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လိုေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေဒသသို႔ အလံုးအရင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကုိ အစိုးရစစ္တပ္က ေထာက္ပံ့ကူညီၿပီး အခ်ိဳ႕မွာတိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ အေထာက္အကူကို ရရွိၾကသည္ဟု သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စုစည္းမိၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားအေရး ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးစု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဟုဆိုေသာ္လည္း ေျမယာလုယက္သိမ္းယူခံရျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ားပ်က္စီးဆံုးျခင္းႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကို ေရကာတာမ်ား ႏွင့္ ပိတ္ဆို႔ခံရျခင္း အျဖစ္မ်ားဆီသို႕ ေရာက္ရွိသြားမွာကို စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရေၾကာင္းေျပာၾကသည္။

“တိုင္းရင္းသားေတြဟာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္ေပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပန္ေၾကာက္ေနၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေျမ၊ သူတို႔ရဲ႕ ေရနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕သစ္ေတာေတြ ဆံုး႐ံႈးလိုက္ရမွာကို စိုးရိမ္ေနၾကတယ္၊ ခုခ်ိန္မွာ အစိုးရနဲ႔ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြ အေနနဲ႔  တိုင္းရင္းသား လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကိုရေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု Karen Environmental and Social Action Network (KESAN) မွ ေစာအဲလက္စ္ က ဆိုသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ဇန္ဇ၀ါရီလတြင္ အစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) တို႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား စိတ္အေႏွာက္ အယွက္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ေစာအဲလက္စ္က ေနာင္ျပဳလုပ္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား တြင္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ျပႆနာမ်ားကို အေျဖထြက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနသည္ ဟုဆိုသည္။ “အစိုးရေျမယာဥပေဒက KNU ဖက္ကက်င့္သံုးတဲ့ ရိုးရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဥပေဒသေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရၿပီဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔က ဘယ္ဥပေဒကို လိုက္နာၾကရမွလဲ” ဟု သူက ေမးခြန္းထုတ္လိုက္သည္။

စစ္တပ္၏ အေထာက္အပံ့ခံ ကုမၸဏီမ်ားက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သိမ္းယူျခင္းေတြ မ်ားျပားလာသည့္ ကိစၥကလည္း လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡေတြကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟုလည္း ေစာအဲလက္စ္ က သတိေပးလိုက္သည္။ “တကယ္လို႔ ဒီကိစၥကို ေျပလည္ေအာင္မေျဖရွင္း ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္လို႔ ေျပာလို႔မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ဟု သူက ဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရွိထားသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မွ တိုင္းရင္းသားေရး ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကလည္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္ သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားမွ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္ အျဖစ္သိမ္းယူသည့္ ေနရာတြင္ ခရီးတြင္က်ယ္ေအာင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အသံုးခ်ခဲ့သည္ဟု သတိေပးေျပာဆိုၾကသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ၁၉၉၅ ကထဲက ေဆြးေႏြးေနၾကတယ္ဆိုေပမယ့္ စစ္အစိုးရက ရတနာဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းေဆာက္ဖို႔ အတြက္ မြန္ျပည္နယ္က ေျမေတြ အမ်ားႀကီးသိမ္းယူသြားတာ ျမင္ခဲ့ရတယ္။ ပိုက္လိုင္းႀကီးလည္းၿပီးသြားေရာ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ အစိုးရဖက္က စိတ္၀င္စားတဲ့ပံု မျပေတာ့ဘူး” ဟု မြန္နယ္ေျမ လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ႏိုင္ကေဆာမြန္ က ေျပာသည္။

Myanmar Peace Support Initiative မွ သုေတသီတဦးျဖစ္သည့္ Ashley South ကလည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ ေရာေထြးေသာ သက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္းေျပာသည္။ “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေတြဟာ သူတို႔အတြက္ အမ်ားႀကီး အက်ိဳးအျမတ္ရွိပါတယ္။ ဆူပူမႈေတြ၊ အဓမၼျပဳခံရတာေတြ၊ စစ္တပ္က ေပၚတာဆြဲခံရတာေတြ အတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ေနစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ စည္းကမ္းမဲ့ သတၱဳတူးေဖၚမႈေတြ နဲ႔ စိုက္ မ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ အဆမတန္တိုးပြားလာတာကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရပါ လိမ့္မယ္” ဟု Ashley South ကဆိုသည္။

“တကယ္လို႔ ဒီျပႆနာေတြကို မကိုင္တြယ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ အဲဒါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚ ျပည္သူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို ထိခိုက္က်ဆင္းသြားေစႏိုင္ပါတယ္၊ ဒီေနရာမွာ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းေတြရဲ႕ အဓိက အခန္းက႑က ေတာ့ အစိုးရအရာရွိေတြ၊ သံတမန္ေတြ၊ အလႈရွင္ေတြနဲ႔ သုေတသနသမားေတြၾကားမွာ သေဘာေပါက္နားလည္မႈေတြ တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ပါပဲ” ဟု သူက ထပ္ေျပာသည္။

သမၼတ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအႀကံေပးေကာင္စီ (NESAC) ဥကၠဌ ဦးတင္ထြဋ္ဦးက အစိုးရမွ “ဥပေဒစိုးမိုးေရး” ကို တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔ ၏ ေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးမည္ဟု တိုင္းရင္းသားေရး ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ေျပာၾကားလိုက္သည္။

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Transnational Institute ႏွင့္ Karen Environmental and Social Action Network တို႔ ဦး ေဆာင္သည့္ တိုင္းရင္းသားအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို လက္ခံေတြ႔ဆံုစဥ္ ဦးတင္ထြဋ္ဦးက ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္မႈ အား နည္းခဲ့သည့္ အခ်က္က  စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သိမ္းယူႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ေစခဲ့သည္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းယူခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးတင္ထြဋ္ဦး က “တခ်ိဳ႕က ဥပေဒကို နားမလည္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ မလိုက္နာႏိုင္ၾကဘူး၊ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ဥပေဒကို နားလည္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ လည္း မလိုက္နာၾကဘူး၊ အလြဲသံုးစားလုပ္ၾကတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြလဲရွိတယ္။ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈေတြကို ရပ္တန္႔ေစဖို႔အတြက္ ဥပေဒေတြကို စနစ္တက် အသက္၀င္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုေနပါတယ္။” ဟု ေျပာသည္။ “ဥပေဒ ကိုခ်ိဳးေဖာက္သူေတြ၊ အလြဲသံုးစားလုပ္သူေတြကို က်ေနာ္တို႔ ဒီတိုင္းၾကည့္ ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟုလည္း သူက ဆိုသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အဓိက ျပႆနာက ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ စီမံကိန္းေတြက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြက အက်ိဳးအျမတ္ရဖို႔အတြက္ ၾသဇာ အရွိန္အ၀ါကို သံုးၾကတယ္။ ေျမသိမ္းျပႆနာေတြ ရွိလာရတာ အဲဒါေၾကာင့္ပါပဲ”  ဟု ဦးတင္ထြဋ္ဦး ကေျပာခဲ့သည္။

ဦးတင္ထြဋ္ဦးက အစိုးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား သိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာလွ်င္ စီမံကိန္း၏ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သလို ၎တို႔ ၏ ခံစားခ်က္မ်ား၊ အျမင္မ်ားကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

( Paul Vrieze ၏ Ethnic Activists Warn of Surge in Land Grabs After Ceasefires ႏွင့္  Lawi Weng ၏ ‘Rule of Law’ Will End Land Grabs in Ethnic Areas, Official Tells Activists ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။