Sunday, June 16, 2013

တအာင္းဌာေန တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး အေျခခ်ေနထိုင္ႏိုင္မည့္ တအာင္းျပည္နယ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ သင့္/မသင့္ ေလ့လာေရး သုေသတန စစ္တမ္း

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

မြန္-ခမာ အႏြယ္၀င္ တအာင္း (ပေလာင္) လူမ်ဳိးတို႔သည္ ေရွ႕နွစ္ေပါင္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ ကတည္းကပင္ ယခု တအာင္းလူမ်ဳိးမ်ား အျခခ်ေနထိုင္သည့္ ေဒသသို႕ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ ေျပာင္းေရြ႕လာကာ အုပ္ခ်ဳပ္သူေစာ္ဘြား အစဥ္အဆက္ျဖင့္ အဆက္ဆက္ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ တည္ရွိေနထိုင္ေနၾကသည့္ တအာင္း လူမ်ဳိးတို႕သည္ ျမန္မာ-ဗမာလူမ်ဳိးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟူ၍မေပၚေပါက္ေသးမီ ကာလကပင္ ယခုေတာင္တန္းႏွင့္ ေျမျပန္႕ေဒသမ်ားေပၚတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္။
 
 ဒုတိယ ကမၻာစစ္အၿပီး ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္အတူ ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြားမ်ားေကာင္စီ ဥကၠ႒ ပေလာင္အမ်ဳိးသား ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ခြန္ပန္းစိန္က ေတာင္တန္းနယ္ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ စြမ္းစြမ္းတမံ ဦးေဆာင္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္လည္း အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္ၾကီး ေပၚထြန္းေရးတြင္ သမိုင္း၀င္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ေတာင္တန္းသားမ်ား၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ပေလာင္ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ေတာင္ပိုင္ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ခြန္ပန္စိန္၏ ဦးစီးဦးေဆာင္မႈျဖင့္ သမိုင္း၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္၊
 
သို႕ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္နွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္တို႕ က်ဆံုးၿပီးေနာက္ပိုင္း၁၉၄၈ ခုနွစ္ လြတ္လပ္ေရး ရရိွၿပီးကာလမွ ၁၉၆၂ ခုနွစ္မတ္လ ၂ ရက္ေန႕ ဗိုလ္ေန၀င္း စစ္အုပ္စုက ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို သိမ္းယူလိုက္ကတည္းက စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေ ေပၚထြန္းေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးႏိုင္မည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးတို႔ကို လက္လြတ္ ဆံုးရွဴံး ခဲ့ၾကရသည္။

တအာင္း အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ရွမ္းျပည္ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္တို႕နွင့္အတူပေလာင္ အမ်ဳိးသားတပ္ဖဲြ႕ PNF ကို ၁၉၆၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ ဖဲြ႕စည္း လႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။

၁၉၇၆ ခုနွစ္တြင္ ပေလာင္ အမ်ဳိးသား တပ္ဖဲြ႔ကို ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ P.S.L.A အျဖစ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဥကၠ႒ တာခြန္ေသာင္း ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ပေလာင္ အမ်ဳိးသားမ်ား အတြက္ ေတာ္လွန္ေသာ စိတ္ဓါတ္ကို မ်ားစြာ စည္းရံုးလွဴံ႕ေဆာ္နိုင္ခဲ့ၿပီး ပေလာင္ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္  ခိုင္မာေသာ စစ္ေရး၊ နိုင္ငံေရး လမ္းစဥ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ခ်မွတ္ က်င့္ေဆာင္ နိုင္ခဲ့သည္။

ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္သည္ န၀တ စစ္တပ္၏ နည္းမ်ဳိးစံု ျပင္းထန္စြာ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ၁၉၉၁ ဧၿပီလ (၂၁) ရက္ေန႕တြင္ န၀တ နွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသည္။ ထိုေနာက္္ န၀တ တျဖစ္လည္း နအဖ စစ္အုပ္စုက ညစ္ပတ္သည့္ နည္းပရိယာယ္္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အင္အားသံုး ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ၂၀၀၅ ခုနွစ္ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ေန႕တြင္ လက္နက္ အပ္ခဲ့ရပါသည္၊

P.S.L.A အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစုတြင္ အဖဲြ႕၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ေစလြတ္ထားေသာ ပေလာင္တပ္ဖဲြ႕သည္ ပေလာင္ေဒသရိွ မိခင္အဖဲြ႕အစည္းသို႕မျပန္ ေတာ့ပဲ မာနယ္ပေလာတြင္ ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုးနွင့္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္၁၉၉၂ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး P.S.L.F ကိုဖဲြ႕စည္းၿပီး ပေလာင္ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး ေတာ္လွန္ေရး တိုက္ပဲြ အတြက္ ဆက္လက္ တိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ကိုယ္စား အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး မူ၀ါဒ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းစြာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ၂၀၀၉ ခုနွစ္တြင္ တအာင္း အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ T.N.L.A ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ T.N.L.A သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွ စတင္၍ တအာင္း ေဒသအတြင္း စစ္ေရး၊ စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အျပင္းအထန္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနလွ်က္ ရွိပါသည္။ နမ့္ခမ္း၊ ကြတ္ခိုင္၊ မန္တံု၊ နမၼတူ၊ နမ့္ဆန္၊ ေက်ာက္မဲ(မိုင္းေငါ့)၊ မိုးမိတ္၊ မိုးကုတ္ ၿမိဳ႕နယ္တို႕တြင္ တအာင္း တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၁၀၁၊ ၁၁၂၊ ၂၅၆၊ ၃၆၇၊ ၄၇၈၊ ၅၂၇ ႏွင့္၇၁၇ တို႕အေျခခ် လႈပ္ရွားေနပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး P.S.L.F / T.N.L.A အေနျဖင့္ တိုက္ပဲြဝင္ရာတြင္ တအာင္း အမ်ဳိးသား တရပ္လံုး လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ မည္သည့္ အဆင့္ထိ ထားရွိသင့္ပါသလဲ။ တအာင္း အမ်ဳိးသား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ မည္သည့္ အဆင့္ထိ ထားရွိသင့္ပါသလဲ။ တအာင္း မိဘျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားကို ပြင့္လင္းလြတ္ လပ္စြာ ေျဖၾကားေပး ေစလိုပါသည္။

ဒီလင့္တြင္ သြားေရာက္ေျဖၾကားႏိုင္ပါသည္။   
https://www.facebook.com/questions/232863716838215/

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။