Monday, June 10, 2013

ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ညီလာခံမွ တိုင္းရင္းသား အသံမ်ား

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး စနစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ညီလာခံတြင္ အေျခခံ မူလတန္း ပညာေရး၌ တိုင္းရင္သား မိခင္ ဘာသာ စာေပ သင္ၾကားေရး အဆိုကို တင္သြင္းရာ ရာႏႈန္းျပည့္ နီးပါး ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္ဟု ညီလာခံတက္ ေရာက္ ခဲ့သူ တစ္ဦးက ဆိုပါသည္။

တိုင္းရင္းသား ေတြရဲ့ မိခင္ ဘာသာစာေပကို အေျခခံ ပညာ မူလတန္း အဆင့္မွာ မျဖစ္မေန သင္သင့္တယ္ ဆိုတဲ့ ဘက္က ၉၅% ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြး သြားတာ ေတြ႕ရတယ္၊ တကယ္ ေတာ့လည္း တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးနဲ႔ ယွဥ္ျပီး ေျပာရမယ္ ဆိုရင္လည္း ကိုယ့္ ျပည္နယ္မွာ ကိုယ့္စာေပကို ကိုယ္သင္ခြင့္ ရသင့္တာေပါ့ဟု မြန္ျပည္နယ္ ပညာေရး ကြန္ရက္ ကိုယ္စားလွယ္ မင္းေအာင္ထူးက ေျပာသည္။


ထို႔အျပင္ ေအာက္ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ပညာေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဟာင္းလည္းျဖစ္ မြန္ေဒသလုံး ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ ဥကၠဌလည္း ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ေငြသိန္း ကလည္း အေျခခံပညာ မူလတန္း အဆင့္၌ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ မိခင္ဘာသာရပ္ ထည့္သြင္း သင္ၾကား ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ညီလာခံသို႔ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

တိုင္းရင္းသား ေဒသမွာ ျမန္မာစာျဖင့္ သင္ၾကား ေနတာကို ကေလးငယ္ ေတြက အခက္အခဲ ေတြ႕ေနရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အေျခခံ မူလတန္း အဆင့္မွာ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ အျပင္ တိုင္းရင္းသား မိခင္ ဘာသာစာေပ (Tris-language Teaching System) ကိုလည္း သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရ ကလည္း ၄င္းတို႔၏ သင္ရိုး ညႊန္းတမ္းအတိုင္း တိုင္းရင္းသား စာေပမ်ားျဖင့္ ဘာသာျပန္ သင္ၾကား ေစခ်င္သည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ ျမန္မာမွ ျပဳစုထားသည့္ တိုင္းရင္းသား စာေပသင္ရိုးကို တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ား အလိုက္ သင္ ၾကားရန္ စီစဥ္ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ႀကိဳတင္ စီစဥ္ထားျပီးကာမွ အေျခခံ မူလတန္း အဆင့္တြင္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာ စာေပလည္း သင္ၾကားခြင့္ရွိသည္ ဆိုသည့္အဆို လူႀကိဳက္မ်ားေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ အစိုးရမွ ျမန္မာမွဳ ျပဳထားသည့္ တိုင္းရင္းသား စာေပသည္ တိုင္းရင္းသား စာေပကို ဖ်က္ဆီးရာ ေရာက္ေန သည္ကို သိရွိထားျခင္းမရွိေပ။ ၀ါက်တည္ေဆာက္မွဳ၊ ေ၀ါဟာရ၊ လကၤာ မတူညီသည္ကို သတိမမူဘဲ ၄င္းတို႔သင္ရိုး အတိုင္း ဘာသာျပန္ထားသျဖင့္ စာေပ အသြားအလာ ညီညြတ္မွဳ မရွိသည့္ အတြက္ တိုင္းရင္းသား စာေပကို ဖ်က္ဆီးရာ ေရာက္ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားစာေပ ပညာရွင္ မ်ားက ဆိုပါသည္။ 

ထိုအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး စနစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ ညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပ သင္ ၾကားသင့္သည္ဟု အမ်ားစု သေဘာတူ လက္ခံပါက တိုင္းရင္းသား ဘာသာစာေပကို အစိုးရကိုယ္စား တိုင္းရင္းသား မ်ားကသာ စီရင္ပိုင္ခြင့္ ေပးသင့္သည္ ဟု တိုင္းရင္းသား ပညာရွင္မ်ားက အၾကံျပဳထားပါသည္။ ဆန္႔က်င္သူမ်ားကမူ-

ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ဗမာေတြ ကလည္း သူတို႔ တိုင္းရင္းသား ဘာသာကို သင္ရမွာလား၊  သူတို႕လဲ သင္ၾကား ရမယ္ ဆိုရင္ သူတို႕ ကေလးေတြ ခက္ခဲ ျဖစ္ေနမွာလား လို႔ ေစာဒကတက္သလို တိုင္းရင္းသားမ်ားကလည္း ဗမာ စာေပကို အတင္း သင္ေနရတာကိုေရာ ထည့္မစဥ္းစားသင့္ဘူးလား” လို႔ အျပန္အလွန္ ေစာဒက တက္ေနၾကပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစား လာခဲ့ရသည့္ တိုင္းရင္းမ်ားအား ကိုယ္ခ်င္းစာသင့္သည္ဟု  ဆိုၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး စနစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ ညီလာခံကို ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ပညာေရး ကြန္ရက္မွ ဦးေဆာင္၍ ရန္ကုန္တိုင္း မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ခဝဲၿခံ မ်က္မျမင္ ေက်ာင္းအတြင္း၌ ဇြန္လ ၈ ရက္ ေန႕မွ ၉ ရက္ေန႕ အထိ ၂ ရက္တာ က်င္းပ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ယင္းညီလာခံသို႕တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ (၁၄) ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပညာေရး ဆိုင္ရာ ကြန္ရက္မွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ပညာေရးမွဴးမ်ား၊ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡမ်ား၊ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈသင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း အေယာက္ (၁၀၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ ပညာေရး ကြန္ရက္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ ဖြဲ႕စည္း ထားပါသည္။ကြန္ရက္ အဖဲြ႕ဝင္ မ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရး ကြန္ရက္၊ ေက်ာင္းသား သမဂၢ အဖြဲ႕၊ ဆရာ သမဂၢ အဖြဲ႕၊ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႕အဖြဲ႕ အစည္း၊ လူ႕ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ၊ တကၠသိုလ္ ဆရာ ဆရာမမ်ား အစည္းအ႐ုံး၊ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ အေျချပဳ ဓမၼ တကၠသိုလ္ႏွင့္ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ပညာေရး အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား ပညာေရး ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တို႔ပါဝင္ ၾကပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။