Saturday, June 15, 2013

DKBA ႀကီးမွဴးေသာ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပျခင္း

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

ဒီမိုကေရစီ ကရင္ အက်ဳိးျပဳ တပ္မေတာ္ (DKBA ) သည္ လူထု လူတန္းစား ေပါင္းစံု ပါ၀င္ေသာ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု သေဘာထားအျမင္မ်ား ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ တရပ္ကို ယေန႔ မနက္ပိုင္း၌ ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီၿမိဳ႔နယ္ ဆံုစည္းၿမိဳင္ (ေကာ္သူးမြဲခီး) ေက်းရြာတြင္ က်င္းပခဲ့သည္ဟု DKBA ေျပာ ခြင့္ရသူ ဗိုလ္မွဴး ထြန္းထြန္းက ဆိုပါသည္။ 

က်ေနာ္တို႔ နိုင္ငံမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနတယ္ ဆိုေပမဲ့ တိုးတက္မွဳေတာ့ မေတြ႔ရေသးပါဘူး။ တဖက္မွာလည္း အခ်ိန္ေတြ ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ရည္မွန္းထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးအတြက္ ႀကိဳးစားတဲ့ ေနရာမွာ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ  တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေမွးမွိန္လာေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္ဟုဆိုပါ သည္။ 


ဤသို႔ေၾကာင့္ အားနည္း လာေနေသာ စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး အေျခအေနမ်ားမွ ျပန္လည္ တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ပြင့္ပြင္းလင္းလင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး အေျဖရွာၾကရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ ဤႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို က်င္းပရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ 

DKBA သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ တတတ္တအား ပါ၀င္လာႏိုင္ရန္၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား က်င္းပၿပီး အေျဖရွာ သင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား ၊ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ တသီး ပုဂၢလမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားပါ မက်န္ ပါ၀င္ေသာ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲမ်ဳိးျဖစ္ရန္DKBA မွ ေတာင္းဆို ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဘားအံႏွင့္ နယ္အသီးသီးမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း (၁၄၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ ယင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္၊ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊တိုင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၊ ျပည့္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား၊ တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊မို႔နယ္ ဥကၠဌမ်ား၊ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျမ၀တီ၊ ေကာ့ကရိတ္ ၊ၾကာအင္း ဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႔နယ္မ်ားမွ ေဒသ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၈၈ ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး က်ဥ္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၿမိဳ႔မိၿမိဳ ႔ဖမ်ားမွ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ထင္ထားသည္ထက္ မ်ားစြာ တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ လူတန္းစား စံုလင္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ စာနယ္ဇင္း သမားမ်ားပါ စံုလင္စြာ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ေဆြးေႏြးသြားရန္ ရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမွ ေရွ႔ဆက္တိုးၿပီး တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ုိဳး ရွိေစမည့္ အလားအလာ ေကာင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆံုမွတ္အျဖစ္ ရွာေဖြေဖၚထုတ္သြားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

DKBA သည္ အစိုးရႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း ကတည္းက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး တခုသာလ်ွင္ သေဘာ တူထားရာက စစ္ေရးအရ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ၾကပ္တည္း လာခဲ့ေၾကာင္း၊ အလားတူ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားသူတိုင္း  ဤအေျခအေနသို႔ ဆိုက္လာခဲ့သျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုပင္ ျခိမ္းေျခာက္လာ ေနေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ 

စစ္ေရးအရ ေရွ႕ဆက္သြားလို႕မရတဲ႕အေနထားေပၚမွာ ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒါေတြကို အေျခခံၿပီး သံုးသပ္လိုက္ရင္ စိုးရရဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုတာ တိုးတက္မွဳ မရွိေသးဘူးလို႔ ဆိုခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ဟု ဆိုပါသည္။

ျပည္တြင္းရွိ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း  ႏိုင္ငံတြင္း ရွဳပ္ေထြးမွဳ ရွိေနေစရန္ ဖန္တီးထားမွဳမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို သံသယ ျဖစ္လာေနေၾကာင္း၊ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေန တစ္ခုကို ရရွိရန္ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု ၊ လူတန္းစား ေပါင္းစံု၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ေပါင္းစံု ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ဆံုမွတ္ အေျဖတစ္ခု ရရွိရန္ ပြင္းပြင့္လင္းလင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီး အေျဖထုတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္ပါေၾကာင္း DKBA မွ အႀကံျပဳထားသည္။ 

အစိုးရသည္ ၄င္းတို႔၏ အတည္ျပဳထားေသာ အေျခခံ ဥပေဒျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကို ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ ဆံုမွတ္သည္ အရာရာကို ဤလႊတ္ေတာ္မွ တဆင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပျပီး ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းသြားရန္ လိုလားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ အတည္ျပဳထားေသာ ဥပေဒကို လက္မခံႏိုင္သူမ်ားမွာမူ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရမည့္ ေနရာ မရွိသျဖင့္ ဆံုမွတ္ရွာရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။

ဤသို႔ေၾကာင့္ DKBA သည္ အားနည္းေနေသာ ကြက္လပ္တခုကို တတ္ႏိုင္သမ်ွ ခြန္အားျဖင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရး ဆံုမွတ္ ရရွိရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံအက်ဳိးကို အေကာင္းဖက္ေမ်ွာ္ကိုးၿပီး၊ ၄င္းတို႔အေျခခံ ေဒသထံသို႔ ဖိတ္ၾကားရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရႊဟသၤာ သတင္းဌာနအား ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။