Monday, June 24, 2013

ကယားလူမ်ဳိးစုံ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ (KUDP) သစ္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ျပင္ဆင္

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး ပါတီသစ္ ျဖစ္သည့္ ကယား လူမ်ဳိးစုံ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ (Kayah Union Democracy Party) သစ္သည္ လာမည့္ ဇြန္လ (၂၇) ရက္ေန႔ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မီရွင္ထံ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ဟု အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သူ ကိုစိုင္းနိုင္နိုင္ေထြးက ဆိုပါသည္။ 

“၂၆ ရက္ေန႔က်ရင္ ေနျပည္ေတာ္ သြားျပီး မွတ္ပံုတင္မွာပါ။ အဓိကကေတာ့ ကယားျပည္နယ္မွာ ရွိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား ကြာဟမွဳေတြ၊ လူထုလူတန္းစား အလႊာ အသီးသီးက လူ႔အခြင့္အေရး ဆံုးရွံဳးမွဳေတြ၊ တန္းတူညီမွ်မွဳ မရွိတာေတြ၊ တိုင္းရင္းသား ျပသနာ၊ လက္နက္ကိုင္နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ ျပသနာ၊ ေဒသမွာ ရွိတဲ့ တျခားေသာ အမ်ဳိးသား ရင္ ၾကားေစ့ေရး ျပသနာ၊ အေရးၾကီးဆံုးက ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ေတြ လယ္ယာေျမ လုပ္ကိုင္ခြင့္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ အေျခအေနေတြကို တဆင့္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္နိုင္ဖို႔ အတြက္ မွတ္ပံုတင္ ရျခင္းျဖစ္တယ္” ဟု ဆိုပါသည္။


ကယား လူမ်ဳိးစုံ ဒီမိုကေရစီပါတီ (KUDP)သည္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ကယားျပည္နယ္ အတြင္း ေဒသခံမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္၊ တန္းတူညီမွ်ေရးနွင့္ ဖက္ဒရယ္ေရးရာ ကိစၥမ်ားအား လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

KUDP သည္ ဒီမိုကရက္တစ္ လမ္းစဥ္အျဖစ္ ေဒသကို ကိုယ္စားျပဳမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ လြိဳင္ေကာ္၊ ဖရူးဆိုး၊ ဒီေမာဆို၊ ရွားေတာ၊ ေဘာလခဲ၊ ဖာေဆာင္း၊ မယ္စဲ နွင့္ ရြာသစ္ေဒသမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးနွုန္း ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အရ မွတ္ပံု တင္နိုင္ရန္ ယာယီ ဗဟုိ ေကာ္မတီ၀င္ ၁၆ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ 

KUDP ပါတီတြင္ ကယား လူမ်ဳိးစု အပါအ၀င္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စု ျဖစ္သည့္ ရွမ္း၊ ပအို၀္း ၊  အင္းသား၊ မြန္၊ ဗမာ စသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

“က်ေနာ္တို႔က  ဖြဲ႔စည္းပံု တစ္ခုကို ယာယီျပဳလုပ္ျပီး မွတ္ပံုတင္ က်ေအာင္ လုပ္ေနတဲ့ အဆင့္မွာပဲ ရွိေသးတယ္။ လူထု အားလံုး ပါ၀င္ျပီး ေရးဆြဲတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုေတာ့ လာမယ့္ လမွာေပါ့ ကယားျပည္နယ္ တစ္ခုလံုး ပါ၀င္တဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမွဳကို ထပ္ေရးဆြဲၾကရမွာပါ။  ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့  ပါတီ၀င္ေရာ၊ မူေရာ နွစ္ခု စလံုးကိုပါ မေျပာနိုင္ေသးပါဘူး” ဟု ဆိုပါသည္။

KUDP သည္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ လမွ စၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းသို႔  အႀကိဳ ညိွနိွဳင္းေဆြးေႏြးခဲ့ ေသာ္လည္း  မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ လကမွ တင္ထားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ပါတီ မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလ်ာက္ထားသည့္ အေပၚ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ ေန႔က်မွ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား စာေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ 

KUDP သည္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ က်လာသည့္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔ကိုသာ ပါတီေမႊးေန႔ အျဖစ္ အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ထား သည္ဟု ဆိုပါသည္။

KUDP သည္ ကယားျပည္နယ္ အတြင္း ရွိေသာ အျခားႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ ထားသလို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္လည္း ညီညြတ္သည့္ အမ်ဳိးသား ညီလာခံ တရပ္ က်င္းပႏိုင္ေရးကိုလည္း ညိွနွိဳင္းထားခဲ့ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ယင္းညီညြတ္ေသာ အမ်ဳိးသား ညီလာခံမွ တဆင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဖြဲ႔စည္းနိုင္ေလာက္သည့္ အေျခအေနထိ ဖန္တီး သြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႔အစည္း၏ မူ၀ါဒ သေဘာထား ေၾကျငာခ်က္အား ထုတ္ထား သည္မွာ မရွိေသးေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ KUDP သည္ တိုင္းရင္းသား ေရးရာ ကိစၥမ်ားနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး တိုင္းရင္းသား ညီေနာင္မ်ား အဖြဲ႔ (NBF) တြင္လည္း ေလ့လာသူ အဆင့္ ပါ၀င္ထားသည္။

KUDP သည္  ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရး ပါတီ (KNPP) အား ကယားျပည္နယ္တြင္းမွ ကယား တိုင္းရင္းသား အေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ နိုင္ငံေရး ပါတီ တရပ္အျဖစ္ မွတ္ယူ ထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။

KUDP ပါတီသည္ မူလက NLD ပါတီ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႔ထံမွ နုတ္ထြက္ကာ ပါတီသစ္ တည္ေထာင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း NLD အား အတိုက္အခံ လုပ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပဲ ေဒသတြင္း လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ 

KUDP အား ဦးေဆာင္သူမ်ားမွာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ အမတ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္တင္နွင့္ ဦးဖိုးယင္း အပါ၀င္ ဆရာေစာဒယ္နီရယ္တို႔ ဦးေဆာင္ျပီး ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ၁၆ ဦး အဖြဲ႔၀င္ ၅၉ ဦးျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္း သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကယား ျပည္နယ္အတြင္း ေလာေလာဆယ္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လူ႔အခြင္႔အေရး၊ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးမူႏွင္႔ ေျမယာ ျပႆနာမ်ားကို အေလးထား ေျဖရွင္း ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆိုပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။