Wednesday, June 12, 2013

တခ်ိန္တခါက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လြမ္းမိသည္

(ေန႕သစ္)

တခ်ိန္တုန္းက ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားဟု ဆိုရာတြင္ ကမာၻေက်ာ္ပင္လံုစာခ်ဳပ္ အခန္း က႑တြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့ သူ သထံုေပး ေခၚ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕စား စ၀္ခြန္ၾကည္ႏွင့္ ကိုလိုနီေခတ္ကာလ ဂ်ီစီဘီေအ အမတ္မွစ၍ ပအို၀္း-ကရင္ေခါင္း ေဆာင္ႀကီးအထိျဖစ္ခဲ့ေသာ သထံုဦးလွေဖတို႔ကို လက္လွမ္းမီသေလာက္ ဂုဏ္ျပဳေရးသား ပူေဇာ္လိုက္ပါသည္။

စ၀္ခြန္ၾကည္ (သထံုေပး ေခၚ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕စား)

ကိုလိုနီေခတ္ကာလ ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြားနယ္ (၃၃) နယ္တြင္ ပအို၀္းနယ္ ဆီဆိုင္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕စား စ၀္ခြန္ၾကည္သည္ အင္းစိန္ စက္မႈလက္မႈ သိပၸံေက်ာင္းမွ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာေအာင္ထားသူ ေခတ္ပညာ တတ္ ထက္ျမက္လွသည့္ ၿမိဳ႕စားျဖစ္သည္။ ရွမ္းပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြားအမ်ားစုမွာ နယ္ေျမက်ယ္ေျပာျခင္း၊ အခြန္အတုတ္ ေကာက္ခံေငြတို႔ျဖင့္ ႂကြယ္၀ ခ်မ္းသာျခင္းတို႔ ကုိယ္စီကိုယ္ငွရွိၾကေသာ္လည္း ဆီဆိုင္ေခၚ သထံုေပးသည္ ဧရိယာ စတု ရန္းမုိင္ (၅၀၀) ခန္႔သာရွိေသာေၾကာင့္ နယ္မက်ယ္သည့္အျပင္ အခြန္အတုတ္ကိုလည္း လူထုထံမွ ေကာက္ခံမႈမရွိသ ေလာက္ဟု ဆိုရေပမည္။

စ၀္ခြန္ၾကည္သည္ ပင္ကိုယ္စိတ္ထားမွာလည္း နယ္ရွင္ၿမိဳ႕စားႀကီးဆိုေပမဲ့ ဟိတ္ဟန္လံုး၀မရွိဘဲ လူထု မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံ ရာတြင္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ၿပီး မြန္ရည္ပါးနပ္သူျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စကားကို အထူးေကာင္းမြန္စြာေျပာတတ္သူျဖစ္ရာ အဂၤလိပ္အရာရွိမ်ားကိုပင္ အျပန္အလွန္ေျပာရဲ ဆိုရဲရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ မဟုတ္မခံစိတ္ထားရွိသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၾသဇာအာဏာႀကီးမားေသာ ေစာ္ဘြားႀကီးမ်ားကိုပင္ မဟုတ္ရင္ မဟုတ္သလို အာခံေျပာရဲ ဆိုရဲသူျဖစ္သည္။

ဇနီးမွာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ သစ္ကုန္သည္ သူေဌးႀကီးဦးတံုးလံု၏သမီး ေဒၚေအးသန္႔ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးဘက္တြင္ ေအာင္ျမင္သျဖင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ဗႏၶဳရုပ္ရွင္ရံုကိုပိုင္ဆုိင္ထားသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ရွင္မ်ား တြင္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးျဖင့္ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ ထူးျခားသည့္ ၿမိဳ႕စားျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးအေနျဖင့္ သူေရးသားေသာ ရွမ္းျပည္အမွားေတာ္ပံု စာအုပ္သည္ ပင္လံုညီလာခံ၏ ေရွ႕ေျပး နိမိတ္ဟုပင္ ရွမ္း ျပည္ႏုိင္ငံေရးသမားႏွင့္ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက ခ်ီးက်ဴးထားသည္။ ထုိစာအုပ္ကို ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ တြင္ ေရးသားခဲ့ၿပီး ၁၉၄၀ ခုႏွစ္-ၾသဂုတ္လမွသာ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္အမွားေတာ္ပံုစာအုပ္တြင္ ရွမ္းျပည္ နယ္ရွင္မ်ား စိတ္၀မ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားပံု၊ မညီညြတ္ၾကပံုမ်ားကို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပထားၿပီး ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရး အတြက္ လွံဳ႕ေဆာ္ထားသည္။ မိမိတို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ရွင္မ်ားညီညြတ္ပါက အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွ သီးျခား ဖယ္ဒရယ္ရွမ္းျပည္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ထူေထာင္ ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဗမာမ်ားႏွင့္ေပါင္းပါကလည္း ျပည္ေထာင္စုစနစ္ အရ ပူးေပါင္းႏုိင္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္ ေထာင္စုဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို ပထမဆံုး ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕စားျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ပင္လံုညီလာခံႀကီးအတြက္ အေျခခံမူမ်ားကို ေရွ႕ေျပးခ်ခဲ့သူဟု အမ်ားက တင္စားခဲ့ၾကသည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ရွမ္း-ဗမာ တန္းတူညီမွ်ေရးကို သူ႔ေခတ္ သူ႔ခါ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရးဖြဲ႔ထားသည္႕ ရွမ္းျပည္အမွားေတာ္ပံုစာအုပ္ ျဖစ္သည္။

၁၉၄၆-မတ္လ ၂၃ မွ ၂၈ ထိက်င္းပေသာ ပထမ ပင္လံုညီလာခံႀကီးျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ထက္ျမက္ေသာအေတြးအေခၚရွိသူပီပီ ေခတ္ပညာတတ္ လူငယ္မ်ားကိုပါ တန္းတူ ထားေပါင္းသင္းတတ္ မႈေၾကာင့္ ပထမပင္လံုညီလာခံ၏ အခန္းက႑တြင္ ေခတ္ပညာတတ္လူငယ္မ်ား (ေနာင္အခါ ရပလ- ရွမ္းျပည္ ျပည္ သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔) အထူးပါ၀င္ခြင့္ရခဲ့သည္။

ထုိစဥ္က ေစာ္ဘြားမ်ားေကာင္စီတြင္ ပထမ ေရွ႕တန္းတင္ျခင္းခံရေသာ သူျဖစ္သည္။ ဒုတိယ မွာ မိုင္းပြန္ ေစာ္ဘြား စ၀္စံထြန္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပထမပင္လံုညီလာခံအၿပီး က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္းလာေသာေၾကာင့္ မုိင္းပြန္ေစာ္ဘြား စ၀္စံထြန္းကသာ ေရွ႕တန္းေရာက္သြားသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ စ၀္ခြန္ၾကည္ က်န္းမာေရးေကာင္းခဲ့ပါက ဘုရင္ခံ အမႈေဆာင္ေကာင္စီတြင္ ေတာင္တန္းေဒသဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးျဖစ္မည္မွာ ဧကန္ ပင္ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္အေရးသာမက ျပည္ေထာင္စုအက်ဳိးအတြက္ပါ အက်ဳိးျပဳမည့္ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္ ႀကီးပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

သထံုဦးလွေဖ

နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ကို ပထမဆံုး ႏုိင္ငံေရးအန္တုသည့္အဖြဲ႔ႀကီးျဖစ္သည့္ (GCBA) ေခၚ အမ်ဳိးသားတပ္ ေပါင္းစုျမန္မာ အသင္းခ်ဳပ္ႀကီး၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ မြန္အမ်ဳိးသား ဦးခ်စ္လွဳိင္ကို လူတိုင္းမေမ့ႏုိင္ၾကပါ။ အခ်ိန္ကာလ မွ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ အခ်ိန္ ကျဖစ္သည္။ ခြဲေရး-တြဲေရး ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ဲႀကီးေက်းရြာ (ပအို၀္းအမ်ားစုေနထုိင္ေသာ ရြာႀကီးျဖစ္သည္) သား ေမာင္လွေဖသည္ ဂ်ီစီဘီဘီေအ အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ ဘားအံအေရွ႕ပိုင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ဦးခ်စ္လွဳိင္ကိုယ္တုိင္ ေ၀ါယာဥ္စီးကာ မဲဆြယ္ တရားေဟာေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိေရြးေကာက္ပြဲမွ စ၍ ေမာင္လွေဖသည္ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရရွိသြားၿပီး သထံု ဦးလွေဖဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ကိုပိုင္ဆုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ပါလီမန္အတြင္း၀န္ စသျဖင့္ အသက္ႏွင့္အရြယ္ မလိုက္ဖက္လွေအာင္ တာ၀န္ႀကီးမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီးတြင္ (KNU) ေခၚ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး၏ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည္။ မိမိေဒသ သထံုမွေန၍ မြန္ ကရင္ျပႆနာမ်ားကို စီမံကြပ္ကဲခဲ့သူျဖစ္သည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့ သည့္ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံႀကီးတြင္ ေကအဲန္ယူ ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ဦးလွေဖ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ပင္လံုမွအျပန္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ လူထုတရားေဟာေျပာပြဲတြင္ ဦးလွေဖလည္း မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါေသးသည္။ ထုိစဥ္ ကတည္းက ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ ပအုိ၀္းလူထုႀကီးႏွင့္ ထိေတြ႔ခဲ့သည္။

၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး မၾကာခင္မွာပင္သထံုခ႐ိုင္ကို (KNU) မွ သိမ္းပိုက္ေသာအခါတြင္ ဦးလွေဖသည္ သထံုခ႐ိုင္၏ လံုျခံဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကို ပူးတြဲတာ၀န္ယူရသည္။ သထံုကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္ ပအို၀္းတပ္ရင္းတခုကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္မၾကာလွပါ၊ ေကအဲန္ယူမွ ပအို၀္းတပ္ရင္းတခုလံုးကို ဖ်က္သိမ္းေသာေၾကာင့္ ဦးလွေဖသည္ သခင္သန္းထြန္း တို႔ႏွင့္ဆက္သြယ္ကာ ေပါင္းေလာင္း (ပ်ဥ္းမနား-ၾကတ္ေျပး) ဘက္မွ တဆင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းဘက္သို႔ ထြက္ခြာလာ ပါသြားေတာ့သည္။

ရွမ္းျပည္ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ပအမဖ)ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ေတာင္သူဆို သည့္အေခၚအေ၀ၚကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ပအို၀္းဟုေခၚဆုိရန္ႏွင့္ လျပည့္ လကြယ္ အခါရက္ျမတ္မ်ားတြင္ ပအို၀္းအမ်ဳိး သားတိုင္း မိမိတို႔႐ိုးရာ၀တ္စံုမ်ားကို ၀တ္ဆင္ၾကရန္ ေဆာ္ၾသခဲ့သူျဖစ္သည္။ ယေန႔ထိတုိင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား တို႔အတြက္ ပအို၀္း အေခၚအေ၀ၚႏွင့္ အနက္ေရာင္၀တ္စံု ဆင္ျမန္းခြင့္ရေသာ ေက်းဇူးသည္ ဦးလွေဖ၏ မ်ဳိးေစ့ခ်ေပးခဲ့ မႈေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

၁၉၅၈-ခုႏွစ္တြင္ (ပအမဖ) သည္ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ႏွင့္ဒီမိုကေရစီလဲလွယ္ကာ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း သို႔ျပန္၀င္ခဲ့ သည္။ ၁၉၆၁- ေတာင္ႀကီးညီလာခံအၿပီး ျပည္နယ္မ်ားညီညြတ္ေရး အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ တြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၂- မတ္လ အသံလႊင့္ရံုညီလာခံသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဦးေန၀င္း အာဏာသိမ္းရာတြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည့္ တုိင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ တဦးအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္မူသည္ ခြဲထြက္ေရး မူမဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းတမ္း တေစာင္ကို ဦးလွေဖ၊ ႏုိင္ေငြသိမ္း၊ ဒူ၀ါးေဇာ္လြန္း၊ ဦးေမာင္ဦးေက်ာ္၊ ပူက်င့္ရွင္းထန္၊ ဦးသာထြန္းတို႔ႏွင့္ လက္မွတ္ထုိး ကာ သတင္းစာတုိက္မ်ားသို႔ေပးပို႔ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္သတင္းစာတုိက္မွ လက္မခံခဲ့ၾကေခ်။

၁၉၆၃-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၁)ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ဦးေန၀င္းက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ ေသာအခါ ပမညတ က ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳ ျပည္သူ႔ေကာ္မတီကိုဖြဲ႔စည္းရာ ဗဟို ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးလွေဖ ကို ေခါင္းေဆာင္တင္ခဲ့ၾကသည္။ ႏုိ၀င္ဘာ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမေရွ႕တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တရားကို ဦးလွေဖသည္ နာရီ၀က္ၾကာ ေဟာေျပာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိညမွာပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္ေၾကာင္း ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီ ဦးေန၀င္းက ေက်ညာကာ ျပည္သူ႔ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ မ်ားကိုပါ ဖမ္းဆီးပါေတာ့သည္။ ဦးလွေဖလည္း အဖမ္းခံလိုက္ရသည္။ ေထာင္မွလြတ္ၿပီးေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ဆက္လက္ လႈပ္ရွားရင္း ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအတြက္ သာမက ရွမ္းျပည္ေတာ္လွန္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုအေရးတို႔ကိုပါ သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ သထံုၿမိဳ႕စား စ၀္ခြန္ၾကည္ႏွင့္ သထံုဦးလွေဖတို႔၏သမိုင္းသည္ ယေန႔ထက္တိုင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ပအုိ၀္းမ်ဳိး ဆက္သစ္မ်ား၏ ရင္ထဲတြင္ ထာ၀စဥ္ ရွင္သန္လွ်က္ရွိပါသည္။

လက္ရွိ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ား

လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားဆိုရာတြင္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) အမည္ခံထားသည့္သူမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ ဦး ေအာင္ခမ္းထီလက္ထက္မွစ၍ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ေအာ့ႏွလံုးနာသည့္ စြမ္းအားရွင္ေခၚ ျပည္သူ႔ခ်ဥ္ဖတ္ ၾကံ့ဖြတ္ကို ဖက္ လွဲတကင္းလုပ္ခဲ့သည္။ မယံုလွ်င္လက္ေတြ႔ျပပါမည္။ ၾက့ံဖြတ္ စေပၚသည့္ အခ်ိန္ကတည္းက ဦးေအာင္ခမ္းထီသည္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ၾက့ံဖြတ္နာယကအျဖစ္ တုိင္းမွဴး၊ န၀တ ၀န္ႀကီးႏွင့္အတူ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ တႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေဒသဆိုင ္ရာ စစ္တုိင္းမွဴးႏွင့္၀န္ႀကီး ႏွစ္ဦးကသာ နာယက တာ၀န္ယူေသာ္လည္း ရွမ္းေတာင္ၾက့ံဖြတ္တခုတည္းသာလွ်င္ ဦးေအာင္ခမ္းထီ ပါ၀င္သည့္ နာယကသံုးဦးျဖစ္ ေနသည္။ တိုင္းရင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔ကို ရွိခိုးဦးခ် ကန္ေတာ့ခဲ့သူမွာ ဦးေအာင္ခမ္းထီ တဦးတည္းသာရွိသည္။ ထုိအခ်ိန္ကတည္းက ၾက့ံဖြတ္လက္ ကိုင္ဒုတ္ စစ္တပ္လက္ပါးေစအျဖစ္ ေက်နပ္သလို ယခုအခ်ိန္ထိ ျပည္သူ႔လယ္ယာေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားကို သိမ္းဆည္းေန ပါသည္။ ပအိုဝ္း အမည္ခံ လူမ်ဳိးျခားေန၀င္းထြန္း ပိုင္ဆုိင္ေသာ ပတၲျမားနဂါး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ သက္ေသ ျဖစ္ပါ သည္။ သူခိုး ဓျမ ႏွိမ္ႏွင္းရန္အတြက္ ေပးအပ္ထားေသာ မီးက်ဳိးေမာင္းပ်က္ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ လူထုအေပၚ ရမ္းကား သည္သာမက NLD ႐ံုးကိုပင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေလၿပီ။

ပအို၀္းျပည္နယ္ဆိုၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ားခ်ေပးၿပီး ဟန္ျပ လုပ္ေနသည္။ သက္ေသအေနျဖင့္စာေရးသူ ေနထုိင္ရာ ေက်ာက္ တလံုးေဒသသည္ တုိက္နယ္အဆင့္မ်ွသာရွိသည္။ ၿမိဳ႕ျပစနစ္မ်ား အေကာင္အထည္ မေဖာ္ေပးဘဲ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲသတ္မွတ္ ထားသည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ပအို၀္းအမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေရွးေရွးကေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ နမူနာကိုမယူဘဲ ျမန္မာျပည္ သူလူထုၾကား ပအို၀္းဆိုလွ်င္ မ်က္ႏွာမျပ၀ံ့ေလာက္ေအာင္ လုပ္ေနေသာ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ကို ယေန႔ ပအို၀္းလူထုႏွင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္ဖို႔ရန္ အခ်ိန္တန္ေလၿပီ။

ခြန္ေအာင္ခမ္းကီ (ေက်ာက္တလံုးႀကီး)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။