Monday, June 17, 2013

DKBA ၏ေကာ္သူမြဲခီး (ဆံုဆည္းၿမိဳင္) ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

ဒီမိုကေရစီ ကရင္ အက်ဳိးျပဳ တပ္မေတာ္ (DKBA) မွ ႀကီးမွဴးေသာ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔ထိ က်င္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲႀကီးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၈ ခ်က္ျဖင့္ အစည္းအေ၀းကို ယေန႔ေန႔ လည္ပုိင္းတြင္ က်င္းပ ၿပီးစီးသြားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာခြင့္ရသူ ဗိုလ္မွဴးထြန္းထြန္းက ဆိုပါသည္။

“ အဖြဲ႔အစည္းအရ ေျပာရရင္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၃၀ ထဲက ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၈၄ ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ တခ်ဳိ႔ အဖြဲ႔႔အစည္းေတြလည္း တက္ေရာက္ လိုေပမယ့္ ဖိတ္ၾကားမွဳေတြ အားနည္း ခဲ့ပါတယ္။ တခ်ုိဳ ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ ၾကေတာ့ အရာရွိငယ္ေတြဘဲ လႊတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ေတာ့ ထင္တာထက္ကို ပိုမို ထိေရာက္ေစခဲ့ပါတယ္ဟုဆိုပါ သည္။


အျမင္ဖလွယ္ပြဲမွ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ-

၁။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီ အေရး လူ႔အခြင့္အေရး အမ်ိဳးသား တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို မေျဖရွင္းႏိုင္ သည့္အတြက္ ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္၊

၂။ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္အတြက္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစုံႏွင့္ တမ်ဳိးသားလံုးပါဝင္ေသာ ညီလာခံႀကီး တစ္ရပ္ ေခၚယူရန္

၃။ မတရားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳ ကင္းေသာ ေႏွာင္ၾကိဳးမဲ့ေသာ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို အျမန္ဆံုး ေၾကညာေပးရန္။

၄။ အပစ္ခပ္ရပ္စဲေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ တျပည္လံုး အတိုင္းတာအထိ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖၚေပးရန္

၅။ အစိုးရ တပ္မ်ား အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲစဥ္ကာလက သေဘာတူညီထားခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ လုိက္နာရန္

၆။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လွ်င္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဝုိင္းဝန္းေထာက္ခံ အကူအညီေပးရန္

၇။ အလုပ္သမား လယ္သမားတို႔၏ ဘဝအခက္အခဲမ်ားကို မွန္ကန္လ်င္ျမန္စြာ ေျဖရွင္းေပးရန္

၈။ တုိင္းရင္းသား တပ္ေပါင္းစုမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတို႔ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး၊ တူညီေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

ေကာ္သူမြဲခီး (ဆံုဆည္းၿမိဳင္) ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ(MPC) ႏွင့္ ကရင္ ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ထံ တင္ျပၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖၚရန္ (၁၇) ဦး အလုပ္အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး ဤအလုပ္အဖြဲ႔ ထဲမွ ဆက္သြယ္ေရး (Coordinator) (၅) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ အေကာင္အထည္ ေဖၚရာတြင္လည္း လုပ္ငန္း (၄)မ်ဳိး ခြဲျခားထားပါသည္။

(က) ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္း၊ (ခ) မဟာမိတ္ ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္း၊ (ဂ) စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္း၊ () ဘာေရးလုပ္ငန္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။ (Coordinator) (၅)ဦးမွာ  ဗိုလ္မွဴးစန္းေအာင္၊ ဗိုလ္မွဴးတိုက္ဂါး၊ ဗိုလ္မွဴး လုေလာ္၊ ရဲေဘာ္ထြန္း ေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ရဲေဘာ္စိုင္းထြန္းေအး တို႔ျဖစ္ပါသည္။


DKBA သည္လက္ရိွျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးတိုင္းရင္းသားမ်ားဖက္မွဟန္ခ်က္ညီညီျဖင့္ မွန္ကန္ျပီး ခိုင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ေသာင္မတင္ေရမက်ျဖစ္ေနသည့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုစစ္မွန္ေသာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျဖစ္၊အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ဤအျမင္ဖလွယ္ ပြဲကိုစီစဥ္ရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။