Friday, June 7, 2013

ျမန္မာ-တရုတ္ ဂတ္(စ္)ပုိက္လုိင္းေဆာက္လုပ္ေရးရုံေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားအခက္ေတြ႔

(တအာင္းေျမ)

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္လုံေက်းရြာအုပ္စု၊ ပန္သေျပေက်းကရြာရွိ လယ္ပုိင္ရွင္မ်ားသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ေရနံပုိက္လုိင္းေဆာက္လုပ္ေရးရုံမွ ေဒသခံပုိင္လယ္ၿခံေျမအတြင္း ပုိက္ျဖင့္ေရသြယ္ကာ သုံးစြဲေနမွဳေၾကာင့္ လယ္စုိက္ပ်ိဳးရန္အခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ျမန္မာ-တရုတ္ပုိက္လုိင္းေဆာက္လုပ္ေရးရုံ မွ ေဆာက္လုပ္ေရးရုံအတြက္ ဦးအုိက္ေန ပုိင္ဆုိင္သည့္လယ္ယာ (၆ကေက်ာ္)အတြင္း တရားမဝင္ေရပုိက္ျဖင့္သြယ္ၿပီး အသုံးျပဳခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ေမလကတည္းျဖစ္ၿပီး တစ္စုံတစ္ရာ လယ္ပုိင္ရွင္နွင့္ညိွႏွဳိင္းျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ထုိစဥ္ကတည္းက လယ္ပုိင္ရွင္မ်ားက ကုမၼဏီတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံညိွႏွဳိင္းဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ကုမၼဏီမွေတြ႔ခြင့္မျပဳခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ 


လက္ရွိလယ္ေျမဧက (၃၀)ခန္႔သည္ ၄င္းေရကုိသာမွီခုိအားထားေသာေၾကာင့္ လယ္စုိက္ပ်ိဳးရာသီပင္ေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း မည္သူမွလယ္စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။
 
၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ေမလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ လယ္ပုိင္ရွင္မွပန္လုံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေအာင္လွထံ လယ္ေျမထဲက်ဴးေက်ာ္ ေရသုံးစြဲမွဳဆုိင္ရာ အက်ိဳးအေၾကာင္းတင္ျပေတာင္းဆုိခဲ့သည့္အတြက္ ေမလ(၁၅)ရက္ေန႔ MOGE မွ ဦးဇင္မင္းလတ္၊ ပန္လုံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေဆာင္လွအပါအဝင္ တရုတ္စကားျပန္တစ္ဦးႏွင့္ တရုတ္လူမ်ိဳးႏွစ္ဦး လာေရာက္ကာ လယ္ပုိင္ရွင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ၄င္းတုိ႔မွ ပုိက္လုိင္းေဆာက္လုပ္ေရး တာဝန္ခံ ရွင္မင္းကြမ္နဲ႔ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္သာအႀကံျပဳခဲ့သည္။ 

"ေမလ(၁၉)ရက္ညေနမွာ ပုိက္လုိင္းေဆာက္လုပ္ေရးတာဝန္ခံရွင္မင္းကြမ္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေတာ့ သူက ယခုကိစၥက သူတုိ႔ႏွင့္တုိက္ရုိက္သက္ဆုိင္တယ္၊ တာဝန္အျပည့္အဝယူေပးမယ္ဆုိၿပီး ေနာက္ထပ္(၂)ရက္မွာထပ္ေတြ႔ဖုိ ခ်ိန္းလုိက္တယ္.. ေနာက္ေန႔ေရာက္ေတာ့ ျမန္မာ-တရုတ္ ကန္ထရုိက္ထင္ေက်ာ္၏တပည့္ ဦးမ်ိဳးစီ ရြာကုိ ေရာက္လာၿပီးနစ္နာေၾကး(၅)သိန္းေပးမယ္ ဒါေပမယ့္ေရပုိက္ကုိ မျဖဳတ္ေပးဘူးဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က လက္မခံပါဘူး.. ပုိက္ျဖဳတ္ေပးမွရမယ္ဆုိၿပီးေျပာလုိက္တယ္" ဟုလယ္ပုိင္ရွင္မွ ေျပာဆုိခဲ့သည္။
ေတြ႔ဆုံမည့္ရက္ေရာက္ေသာ္လည္း တရုတ္တာဝန္ခံမွ မအားေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ရက္မွာတာ ေတြ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းထပ္မံခ်ိန္းဆုိခဲ့သည္။ 

"ဇြန္လ(၂)ရက္ေန႔ေရာက္ေတာ့ သီေပါၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကေနရဲ႕ကုိယ္စား တရုတ္စကားျပန္ မႏြယ္ဆုိတဲ့မိန္းမတစ္ေယာက္က ေဆာက္လုပ္ေရးတာဝန္ခံ ရွင္မင္းကြမ္ႏွင့္အတူ အျခားတရုတ္အုတ္လုပ္ငန္း တာဝန္ခံေတြ အိမ္ကုိေရာက္လာတယ္..အဲဒီမွာ တရုတ္စကားျပန္မႏြယ္ ေရဆုိတာ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ျဖစ္တယ္.. ဘာနစ္နာေၾကး၊ေလ်ာ္ေၾကးေပးစရာမလုိဘူး..ေရကုိအလကားလွဴသင့္တယ္ေျပာေတာ့ က်ေနာ့္အေဖက သူမကုိ ခင္ဗ်ားပုိင္တဲ့အိမ္မွာ တစ္စိမ္းတစ္ေယာက္က ခင္ဗ်ားခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ အိမ္ထဲဝင္ေမႊရင္ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိခံစားရသလဲေမးေတာ့ သူ႔မက စိတ္ဆုိးၿပီး..ပုိက္ကုိျဖဳတ္ၿပီး လယ္ရဲ႕အျပင္ကေနကုိယ့္ဟာကုိ ျပန္တပ္မယ္ ဘာေလ်ာေၾကးမွမေပးဘူးလုိ႔ေျပာၿပီး တရုတ္ေတြကုိေခၚထြက္သြားတယ္ တရုတ္တာဝန္ခံကလည္း ဘာမွမေျပာပဲဒီအတုိင္း ထြက္သြားတယ္'' ဟုလယ္ပုိင္ရွင္မုိင္းအုိက္ငဲမွေျပာျပခဲ့သည္။ 

ေမလ(၆)ရက္ေန႔အေရာက္တြင္ နမၼတူၿမိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ဝန္ထမ္းမ်ား၊MOGEအဖြဲ႔ႏွင့္ တရုတ္ပုိက္လုိင္း ဝန္ထမ္းမ်ား ပန္သေျပေက်းရြာသုိ႔ေရာက္ရွိလာၿပီး လယ္ပုိင္ရွင္(၁၀)ဦးေက်ာ္တုိ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ၄င္းတုိ႔မွ လယ္ကြင္းအတြင္းျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အေျခအေနမ်ားအား လုိက္လံၾကည့္ရွဳၿပီး MOGE မွ ယခုကိစၥသည္ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ေျဖရွင္းရန္အခက္အခဲျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ လယ္ပုိင္ရွင္မ်ားမွ ယခုသက္ဆင္ထားသည့္ ေရပုိက္ကုိျဖဳတ္ေပးရန္ေတာင္းဆုိသည့္အခါတြင္လည္း MOGE မွအခ်ိန္ယူရၿပီး ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသာေျပာဆုိခဲ့သည္။
ယခုခ်ိန္ထိ လယ္ကြင္းထဲမွေရပုိက္အား တရုတ္ကုမၼဏီမွ လာေရာက္ျဖဳတ္ေပးျခင္းမရွိသည့္အျပင္ လယ္ပုိင္ရွင္(၁၀)ဦးေက်ာ္မွလည္း ေရပုိက္မျဖဳတ္ေပးပါက လက္ခံႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တစ္စုံတစ္ရာ တု႔ံျပန္မွဳျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။