Sunday, June 2, 2013

လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ ပံ့မႈမ်ား ေလွ်ာ့ က်လာသည့္အေပၚ ကရင္အဖြဲ႔ အစည္းမွ စုိးရိမ္

(KIC)

ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU) ခုိင္မာေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရရိွရန္ ေဆြးေႏြးမႈအဆင့္၌သာရိွေနၿပီး ႏိုင္ငံေရး အရ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရိွေသးသျဖင့္ ကရင္ေဒသမ်ား အတြင္း နယ္စပ္ေဒသျဖတ္ေက်ာ္၍ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား မႈ အကူအညီေပးျခင္းဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား သိသာစြာ ေလွ်ာ့က်သြားသည္ကုိ ေတြ႔ရ၍ လြန္စြာမွ စုိးရိမ္ေၾကာင္း ကရင္အ ဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ KNU တပ္မဟာ(၇)နယ္ေျမ၌ ၉ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီၫႊတ္ေရး ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၇ရက္ေန႔မွ ၃၁ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထိုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ကရင္အဖြဲ႔အစည္း (၄၀)ဖဲြ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထိုသို႔ တညီတညႊတ္တည္း သေဘာထားရွိေၾကာင္း ယမန္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


၎ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ေစာလြင္ဦးက “ထိုင္းနယ္စပ္က ဒုကၡသည္ေတြကို အကူအညီေပးတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔ ေတြဟာ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ေျပာလို႔ မရေပမယ့္ နယ္စပ္က KWO, KED လို ကရင္အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ေျပာျပခ်က္အရ ထက္၀က္ ေလာက္ ေလွ်ာ့က်သြားတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ဥေရာပသမဂၢ၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ား စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရိပ္အေရာင္မ်ား ပိုမိုေပၚလာ သည္ဟု ထင္မွတ္ကာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည့္အေပၚ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔-NGO မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ တြင္းဘက္သို႔ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္လာသည့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ လဆန္းပိုင္းမွစ၍ နယ္စပ္ဒုကၡသည္မ်ားအား အကူအ ညီ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည့္အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတရပ္ ျဖစ္လာေၾကာင္းလည္း ေစာလြင္ဦးက ဆက္ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ ကရင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း (၁၅၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကရင့္အမ်ဳိး သား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားအၾကား စည္းလံုးညီၫႊတ္မႈ ပိုမို အားေကာင္းလာေစေရး၊ ျမန္မာျပည္၏ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကရင္လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ခံစားေနရမႈမ်ားကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ KNU၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ အဆင့္(၄)ဆင့္ျဖစ္ေသာ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ခုိင္မာ ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ကနဦး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ၊ အေျခခံႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကုိ အေျဖရွာေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းတုိ႔ကုိ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ KNU ႏွင့္ အစိုးရအၾကားတို႔၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အခ်ိန္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ စီးပြား ေရးဆုိင္ရာ၊ ေျမယာျပႆနာဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိလည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ စားပဲြ၀ုိင္းတြင္ ေျပာဆိုသြားရန္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ပဒိုေစာလွထြန္းက “ၿငိမ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္ထဲမွာ က်ေနာ္တို႔ ကရင္အမ်ဳိးသားေတြကို ထိခိုက္ေစမယ့္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ေရွာင္ရွားရမယ့္အရာေတြ လုပ္သြားဖို႔ သေဘာတူထားသလို KNU နဲ႔ အစိုးရတို႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ရဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ဘက္က ႀကိဳးစားသြားမယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

တဆက္တည္းမွာပင္ အပစ္ရပ္ကာလအတြင္း ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္အေပၚ ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္ မတီ (KRC)၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကုိ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွ ႀကိဳဆုိေထာက္ခံၿပီး ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္း ႀကီး႐ံုး (UNHCR)၏ မူ၀ါဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမႈမ်ဳိးကုိ ေတာင္းဆုိေၾကာင္းလည္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီၫႊတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ KNU ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖယ္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရးဟူေသာ ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ ရပ္တည္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု လည္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီၫႊတ္ေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၁၉၉၉ခုႏွစ္မွစ၍ တႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္အထိျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္မ်ားလည္း ပံုမွန္ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။